For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

We geloven sterk in democratische waarden zoals gelijkheid en vrijheid voor iedereen. Tegelijkertijd worstelt onze samenleving met verschillende vormen van uitsluiting. Denk bijvoorbeeld aan etnische profilering door de overheid, geweld tegen LHBTQ-gemeenschap, de achterstelling van minderheden zoals de Roma/Sinti gemeenschap, of online misogynie tegen vrouwelijke politici. Dit vak biedt wetenschappelijke inzichten waarmee studenten zich kunnen ontwikkelen tot autonoom denkende academische burgers die het voortouw durven nemen in complexe maatschappelijke discussies. Studenten ontwikkelen kennis van democratische beginselen en de vaardigheden om in gesprek te kunnen gaan en actief te kunnen luisteren met respect voor andermans standpunten en perspectieven.

Het is een wederzijdse leerervaring voor alle betrokken studenten en docenten. Samen verkennen we democratische beginselen en brengen we ze in verband met onze problematische realiteit. Door te reflecteren op onze positionaliteit, onze academische expertise en op onze nieuw verworven theoretische inzichten, werken we samen toe naar de totstandkoming van een manifest. Gedurende het vak houden studenten wekelijks een logboek bij. Elke student schrijft een essay waarin de achterstelling van een specifieke groep burgers in de Nederlandse samenleving wordt onderzocht.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op Datanose

Aanmelding

Tweede- en derdejaars Honoursstudenten van de UvA, VU en AUC kunnen zich aanmelden tussen 6 juni 10.00 uur en 11 juni 23.00 uur via het formulier dat zal verschijnen op onze website Honoursmodules IIS. Plaatsing is willekeurig en studenten zullen binnen twee weken te horen krijgen voor welke vakken ze geregistreerd zijn. Let op: Aanmelding verloopt niet via SIS. Plaatsing is op willekeurige basis en is niet gegarandeerd. Alleen als er nog plekken beschikbaar zijn, kunnen studenten zich na 11 juni nog inschrijven. 

Neem bij vragen over aanmelding contact met ons op via Honours-iis@uva.nl.

Meer informatie

Feiten & cijfers
Vorm
Honoursonderwijs
Studielast
6 EC,
Voertaal
Nederlands
Start
September