Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Placemaking: estafette voor stadmakers

In dit vak staat de 'placemaking' van dit gebied centraal. Placemaking is zowel een filosofie als een ontwerpproces waarbij je gebieden inricht op basis van lokale kennis en kwaliteiten. Tijdens dit proces spelen o.a. de verhouding tussen mens en natuur en wet- en regelgeving een belangrijke rol om tot een vitaal en duurzaam gebied te komen.

Bekende voorbeelden zijn ‘Bryant Park’ in New York of De Ceuvel in Amsterdam Noord, maar er zijn talloze andere voorbeelden te noemen. Ook de gemeente Amsterdam omarmt Placemaking, maar in de praktijk lijkt het soms lastig om te realiseren. Studenten met een sociaal-wetenschappelijke, ecologische en juridische achtergrond slaan de handen ineen voor dit estafette vak, waar we de ontwikkelingen van Science Park over meerdere jaren volgen én beïnvloeden.

Aan de slag met het Science Park

Nog niet zo heel lang geleden was Science Park een van de laatste stukjes landbouwgrond binnen de ringweg, compleet met appel- en perenboomgaard. Nu is het een van de meest high-tech gebieden van Europa. Er bestaat een sterk samenspel tussen lokaal gebruik en de visie vanuit  de gemeente Amsterdam, NWO, en de UvA. Placemaking speelt een grote rol in dit gebied onder meer door initiatieven als Anna’s Tuin, Startup Village en de mogelijke komst van woningen voor statushouders.

We richten ons op theorie, beleid en uitvoering van placemaking door ons onder te dompelen in het gebied: lokale sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen vormen de aanknopingspunten voor analyse en actie. Door verschillende aspecten van het gebied te mappen genereren we elkaar opvolgende inzichten over maakbaarheid enerzijds en uitvoering anderzijds. Aan de hand van onderzoek, workshops en concrete acties leveren we waardevolle bijdragen en inzichten aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de gemeente) voor de verdere ontwikkeling.

Het stokje doorgeven

Door een meerjarige samenwerking tussen verschillende relevante vakgebieden voor stadsontwikkeling bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Dit dossier biedt waardevolle inzichten voor zowel de opdrachtgever als een volgende groep studenten die hier weer op voortbouwt.

Placemaking

Docent(en)

  • Drs. J. J. W. (Joris) Buis (coördinator)
  • Drs. K. (Katusha) Sol (coördinator)

Aanbevolen voorkennis

Interesse in stedelijke gebiedsontwikkeling en sociaalwetenschappelijke, ecologische en/of juridische kennis is een pré. Voor studenten geldt dat zij minimaal 60 EC in de bachelor hebben behaald.

Werkvorm

De cursus bestaat uit verschillende bijeenkomsten (3 middagen per week) die studenten voorkennis meegeven om zelf met het gebied aan de slag te gaan. Bijeenkomsten bestaan uit (gast)colleges en workshops o.a. op het gebied van interdisciplinaire vaardigheden, actieonderzoek, veldwerk en mapping. Een groot deel van het vak bestaat uit groepswerk op locatie. Groepjes worden hierbij begeleid en gecoacht door de docenten. We sluiten af met een overdracht aan de volgende groep en de opdrachtgever(s).

Je werkt meerdere dagdelen per week gezamenlijk aan projectwerk. Hiervoor zijn werkplekken gereserveerd bij Start-up Village op het Science Park (zie http://startupvillage.nl).

Studiemateriaal

Wetenschappelijke artikelen, boekhoofdstukken en visiedocumenten. Deze worden voorafgaand aan de cursus bekend gemaakt.

Aantal deelnemers

Maximaal 24

Toetsing

De toetsing bestaat uit een combinatie van academische en praktijkgerichte opdrachten:

  1. Individuele schrijfopdracht
  2. Opdracht van de mapping
  3. Interventie / Oplossingsrichting
  4. Presentatie voor opdrachtgever en overdracht

Opmerkingen

De exacte uitwerking van alle bovenstaande punten kan nog aan verandering onderhevig zijn.

Onderwijstijden en toetsdata

Kijk op Datanose voor exacte informatie.

Niet alle momenten in het rooster zijn verplicht, de werkcolleges zijn (binnen bepaalde grenzen) flexibel in te delen.

Aanmelden

UvA-studenten kunnen zich vanaf 11 juni via de link hieronder inschrijven door in te loggen en het formulier in te vullen.

Neem bij problemen met je inschrijving contact op met: keuzeonderwijs-iis@uva.nl 

https://datanose.nl/#placemaking

Placemaking: estafette voor stadmakers
Vorm Kortlopend
Studielast 12 EC,
Voertaal Nederlands
Start Februari, september