Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Over het IIS

Onderwijsvisie

Het IIS heeft tot doel studenten op te leiden die verbindingen kunnen leggen tussen ogenschijnlijk losstaande onderzoeksgebieden en die kunnen teruggrijpen op een brede selectie aan kennis om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken. Het IIS creëert een omgeving waarbij studenten leren een open houding aan te nemen, creativiteit te ontwikkelen en de ruimte krijgen hun talenten te ontdekken.

Interdisciplinair onderwijs bouwt voort op disciplinaire kennis - het biedt een nieuwe laag rondom de bestaande afgebakende vakgebieden. Idealiter zorgt interdisciplinair onderwijs ervoor dat studenten de meerwaarde van verschillende disciplines inzien, en leren hoe inzichten vanuit verschillende vakgebieden kunnen bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken, zowel in de wetenschap als de maatschappij.

Verschillende methoden

Op deze manier is interdisciplinariteit ook een manier om de wetenschappelijke wereld en de samenleving meer met elkaar te verbinden. Het IIS hanteert afhankelijk van de behoefte bij de implementatie van interdisciplinair onderwijs verschillende methoden: een snelle intensieve zoals een driedaagse Pressure Cooker of een geïntegreerde leerlijn zoals een minor in het curriculum of de ontwikkeling van geheel nieuwe interdisciplinaire opleidingen.