Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onderwijsvisie

Het IIS als proeftuin voor transitieonderwijs

De komende jaren richt het Instituut voor Interdisciplinaire Studies zich in haar onderwijs op transities. Zo komt de toekomstige generatie academici in aanraking met kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de complexe opgaven waar onze samenleving voor staat.

Maatschappelijke transities vormgeven

De samenleving heeft te maken met urgente en complexe opgaven, zoals de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen, toegankelijke gezondheidszorg, een rechtvaardige stad en inclusieve digitalisering. Hiervoor zijn ingrijpende veranderingen nodig die zich niet makkelijk laten sturen. Dit soort opgaven zijn stevig verankerd in bestaande maatschappelijke structuren en instituties, en vragen om ingrijpende wijzigingen in het structureel denken en handelen. Het IIS ontwikkelt onderwijs waarin studenten leren zich te verhouden tot en actief leiding te geven aan zulke maatschappelijke transities.

Perspectieven verbinden

Transities kenmerken zich door inhoudelijke complexiteit en het vormgeven ervan vraagt om de integratie van diverse expertises.  Het IIS ziet een groot belang in het opleiden van academici die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen discipline en leefwereld heen te kijken en verschillende wetenschapsgebieden en maatschappelijke kennis te integreren. Het brede, en sterk in de maatschappij ingebedde karakter van de UvA wordt ingezet om transitieonderwijs op faculteit-overstijgende wijze vorm te geven. 

Het IIS werkt aan verbinding tussen de academie en andere partijen - zoals ondernemingen, overheden, culturele en maatschappelijke instellingen - om transities te begrijpen en gezamenlijk vorm te geven. Het instituut ontwikkelt onderwijsvormen waarin studenten met stakeholders buiten de academie werken aan oplossingsrichtingen.   

Betrokken studenten

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om grote, continue veranderingen in de maatschappij. Dat betekent dat studenten, docenten en professionals moeten omgaan met grote mate van onzekerheid. Het IIS maakt ruimte in het onderwijs voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden als verbeeldingskracht, omgaan met conflicten en dilemma’s, het uitdagen van de status quo, en het ontwikkelen van transformatieve vaardigheden. Toekomstbestendig onderwijs betekent dat we studenten ondersteunen in hun betrokkenheid en het ontdekken en versterken van hun eigen kracht.

Door studenten te laten experimenteren en ruimte te bieden om te falen, ontwikkelen ze het lef om als voorloper in onzekere en onbekende situaties te werken.

Aanpak

Het IIS is een proeftuin voor transitieonderwijs. Het IIS kan en wil studenten en docenten laten experimenteren in een veilige, kleinschalige omgeving met intensief contact. Een bottom-up aanpak is daarbij essentieel, bijvoorbeeld aan de hand van co-creatie met docenten, studenten en andere partners. Daarbij zal het IIS ook gebruik maken van de kansen die hybride leervormen bieden om international classrooms te maken, experts te betrekken en breder, toegankelijk onderwijs aan te bieden.

Het IIS heeft een viertal projecten gedefinieerd als startpunt voor transitiegericht onderwijs: een Toolbox Transities Vormgeven, een honoursvak The Next Great/Small Transformation, een Leerlijn Transities Vormgeven en een Local Global Think Tank.