Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De komende jaren richt het Instituut voor Interdisciplinaire Studies zich in zijn onderwijs op maatschappelijk transities. Zo komt de toekomstige generatie academici in aanraking met kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de complexe opgaven waar onze samenleving voor staat.

Wat zijn maatschappelijke transities?

De samenleving heeft te maken met urgente en complexe vraagstukken, zoals de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen, toegankelijke gezondheidszorg, een rechtvaardige stad, en inclusieve digitalisering. Dit soort vraagstukken zijn sterk verankerd in bestaande maatschappelijke structuren en instituties en vragen om fundamentele wijzigingen in het denken en handelen. Deze wijzigingen noemen we maatschappelijke transities. Bij deze transities kunnen systeembrede weerstand, ongelijkheid en instabiliteit voorkomen. We ontwikkelen onderwijs waarin studenten leren om transitievraagstukken te analyseren en kennis en vaardigheden in te zetten om veranderingsprocessen te initiëren en faciliteren.

Waarom werken we als IIS met maatschappelijke transities?

Onze studenten nemen straks het roer over van de huidige generatie. Veel van deze jongeren willen leidinggeven aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld en verlangen van hun universiteit dat deze samen met hen het voortouw hierin neemt (Inspiring Generations UvA 2021). Als IIS gaan we in co‐creatie met studenten, docenten en maatschappelijke organisaties werken aan de verbreding en verdieping van kennis, vaardigheden en attitude ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken door inter‐ en transdisciplinair onderwijs. Bij het IIS krijgen studenten instrumenten om hun idealen om te zetten in werkelijkheid. In ons onderwijs staat inter‐ en transdisciplinariteit op de voorgrond. We gaan dit nu verder integreren met de kennis, vaardigheden, en houding die nodig zijn om maatschappelijke transities vorm te geven.

Welke kennis, vaardigheden en houding heeft de nieuwe generatie professionals nodig?

Afgestudeerden die een bijdrage aan maatschappelijke transities kunnen geven, zijn bruggenbouwers die een diversiteit aan ideeën, stakeholders en perspectieven waarderen en kunnen samenbrengen. In samenwerking met verschillende partijen genereren zij verhelderende inzichten en zoeken zij creatieve oplossings‐ en handelingsrichtingen die recht doen aan de complexiteit en verschillende belangen in een dynamische omgeving. Zij zijn in staat om complexe vraagstukken te analyseren en daarop en op henzelf kritisch te reflecteren. Ze kunnen deze analyse vertalen naar een handelingsperspectief en het proces evalueren. Afgestudeerden hebben wetenschappelijke kennis en kunde om dit type vraagstukken eigen te maken.

Hoe leiden we onze studenten hiervoor op?

Het IIS gaat ruimte creëren om studenten en docenten te laten experimenteren met complexe transitie vraagstukken in een veilige, kleinschalige onderwijsomgeving. In deze onderwijsomgeving werken studenten, docenten en externe partners gelijkwaardig en intensief samen in co‐creatie aan onderwijs. Het IIS bouwt hiermee voort op bestaand onderwijs binnen de UvA met methoden om transities vorm te geven. Een overkoepelende methodiek die we in het onderwijs hanteren is een iteratief doe en leerproces waarbij de fases van Verbeeld (What if?), Verbind (Why not?), Handel (How about if?), en Evalueer (Then what?) elkaar opvolgen.

Startpunt

Het IIS heeft een viertal projecten gedefinieerd als startpunt voor transitiegericht onderwijs: Toolbox - Transition Makers, Change Making, Building Bridges.

De onderwijsvisie van het IIS is ook als download beschikbaar: