Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het IIS biedt voor docenten en onderwijsontwikkelaars verschillende trainingen en workshops aan op het gebied van interdisciplinair leren en doceren. Wil je weten hoe je een succesvolle interdisciplinaire leerervaring creëert, met behulp van praktische, direct toepasbare werkvormen? Bekijk hieronder een overzicht van onze workshops en trainingen of bekijk de online agenda.

Workshops en trainingen

 • Meerdaagse Docententraining Transities Vormgeven

  Hoe leiden wij onze studenten op tot change agents?

  De toekomstige generatie heeft straks de taak om oplossingen te bieden voor grote complexe maatschappelijke transitievraagstukken, denk aan de energiecrisis, klimaatverandering en demografische veranderingen door bijvoorbeeld migratie, vluchtelingenstromen en vergrijzing. Hebben zij de juiste kennis, vaardigen en houding om deze transities in goede banen te leiden? In deze training leer je meer over de transitiecyclus, een methodiek die studenten handvatten biedt bij het (leren) vormgeven van transities.

  Deze cyclus is ontwikkeld door het IIS en bestaat uit verschillende fases; imagine, connect, act en assess. De methodiek helpt bij het creëren van een visie voor de toekomst, het in kaart brengen van het systeem, het bepalen van mogelijkheden voor verandering, het uitvoeren van een interventie om verandering te realiseren en het monitoren van het leer- en veranderproces. Vervolgens maken we de koppeling naar jouw onderwijs; hoe kun jij deze methodiek toepassen in je eigen cursus?  

  Leerdoelen van de training

  Na het afronden van deze training zijn docenten in staat om: 

  • Verbeelding en creativiteit in te zetten om een visie op te stellen; 
  • Je visie kritisch te analyseren door middel van het maken van een systems- en stakeholder map; 
  • Een strategie te ontwikkelen om een transitie-uitdaging aan te gaan en een interventie uit te voeren; 
  • De interventie te monitoren en kritisch te reflecteren op zowel de uitkomst als het proces van de transitiecyclus en;
  • Studentenprojecten te begeleiden waarin de transitiecyclus wordt toegepast. 

  De eerste lichting start in februari 2023. Kijk hier voor meer informatie en inschrijving.

 • Interdisciplinaire werkvormen: integreren en toepassen

  Deze workshop is voor docenten die in werkgroepen interdisciplinaire vaardigheden bij studenten willen bevorderen en geeft een overzicht van werkvormen die interdisciplinair denken en handelen bij studenten bevorderen, op bachelor- en masterniveau. Steeds meer beseffen we dat, onder meer door technologieontwikkeling en globalisering, problemen zo complex zijn geworden dat ze alleen kunnen worden opgelost door samenwerking tussen verschillende disciplines. Studenten moeten dus meer en beter leren hoe ze kennis, methoden en vaardigheden uit verschillende vakgebieden kunnen integreren en toepassen. Interdisciplinaire vaardigheden zijn een waardevolle aanvulling op disciplinair denken en handelen.

  Wat leer je in deze workshop?

  In het eerste deel van de workshop wordt bekeken welke vaardigheden bij studenten moeten worden aangesproken. Daarna kijken we naar de praktijk en onderzoek je met welke werkvormen je deze vaardigheden bij je studenten kan aanspreken. Er wordt gewerkt aan de hand van het boek 'Interdisciplinary Learning Activities' dat een overzicht biedt van werkvormen die bij interdisciplinaire opleidingen aan de UvA en daarbuiten met succes worden gebruikt. De kennis en ervaringen uit de workshop worden gebruikt voor de volgende editie van het boek.

 • Interdisciplinair onderzoek: doceren en begeleiden

  Deze workshop is voor docenten die betrokken zijn bij onderwijs gericht op interdisciplinair onderzoek door studenten of die geïnteresseerd zijn in interdisciplinair onderzoek en dit willen implementeren in hun onderwijs.

  Wat leer je in deze workshop?

  In de workshop staat een model voor interdisciplinair onderzoek centraal. ‘An Introduction to Interdisciplinary Research’ wordt geïntroduceerd met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Het toegankelijk geschreven boek ‘An Introduction to Interdisciplinary Research' gaat in op ‘the what’. Hierin wordt bondig beschreven hoe academische disciplines zich hebben ontwikkeld tot wat ze nu zijn en wat deze disciplines kenmerkt. Vervolgens wordt uiteengezet wat interdisciplinariteit is en wat de ‘drives’ zijn voor interdisciplinair onderzoek. Ook wordt stilgestaan bij interdisciplinaire integratie.

  In het tweede deel van de workshop wordt een model geïntroduceerd dat studenten door het interdisciplinair onderzoeksproces leidt. Met voorbeelden worden de stappen inzichtelijk en tastbaar gemaakt. In de workshop passeert de inhoud van het boek in vogelvlucht de revue, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het model. Vervolgens gaan docenten met de methode aan de gang. Ook wordt er een handleiding voor docenten verstrekt, met aanwijzingen en aandachtspunten voor docenten voor het gebruik van ‘An Introduction to Interdisciplinary Research’ in een cursus.

 • Interdisciplinaire programma's: ontwerpen en versterken

  Deze workshop is voor onderwijsdirecteuren, opleidingsdirecteuren en docenten met een coördinerende functie die de interdisciplinaire component in een opleiding (bachelor en/of master) willen versterken.

  Wat leer je in deze workshop? 

  Je leert onderscheidende kenmerken van interdisciplinaire programma’s te identificeren en een analyse te maken van de sterktes en zwaktes van het interdisciplinaire programma waarin je werkt. Door kennis te delen over vragen die van belang zijn bij het ontwerpen of versterken van interdisciplinariteit in een opleiding, ben je beter in staat de interdisciplinaire leerdoelen te koppelen aan de uitwerking van het programma.

  Opzet van de workshop 

  De workshop begint met een presentatie over definities van interdisciplinariteit. Daarna maken we een vertaling daarvan naar het ontwerp van het programma aan de hand van zeven vragen die kunnen helpen bij het vinden van een goede match tussen het programma en de gewenste interdisciplinaire leerdoelen. Aan de hand van een oefening analyseert u de opleiding op basis van vragen als;

  • hoeveel disciplinaire kennis hebben studenten nodig voordat zij kunnen starten met het integratie proces?
  • hoe wordt een brug gemaakt tussen de verschillende cursussen in het programma?
  • waar in het programma worden cursussen georganiseerd gericht op integratie van disciplines?

  In de workshop deel je kennis en ervaringen met collega’s die ook betrokken zijn bij een interdisciplinaire opleiding.

 • Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education

  Als universitair docent sta je dagelijks voor de uitdaging om studenten te beoordelen. Het ontwikkelen van een goede beoordelingsmethode die het leerproces van studenten stimuleert, kan tijdrovend en ingewikkeld zijn, mogelijk zelfs meer met complexere of competentiegerichte leerresultaten die gebruikelijk zijn in interdisciplinaire opleidingen.
   

  Opzet van de workshop

  In het eerste deel van deze workshop Meaningful assessment laten we inspirerende beoordelingspraktijken zien, die betrekking hebben op enkele van de belangrijkste vaardigheden die interdisciplinair begrip bevorderen, zoals integratie, samenwerking, kritisch denken, en reflectie en meta-cognitie. Veel van de praktijkvoorbeelden maken gebruik van feedback geven aan studenten op een betekenisvolle en krachtige manier. We introduceren bijvoorbeeld een authentieke beoordelingsmethode om je te helpen feedback te geven over het vermogen van de studenten om nieuwe kennis te integreren en samen te werken met diverse belanghebbenden, en een voorbeeld van een beoordelingsformulier waarbij studenten een beoordelingstabel ontwikkelen. Op deze manier worden studenten aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leren.

  In het tweede deel van deze workshop gaan we aan de hand van een brainwriting oefening op zoek naar mogelijkheden om vaardigheden zoals integratie, samenwerking, kritisch denken en reflectie in jouw eigen onderwijs te beoordelen.

  Deze workshop zal dienen als een houvast om studenten onafhankelijke zelf-beoordelaars te maken.

 • With Educators: Meaningful Assessment

  Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, en daarmee de mensen die in het onderwijs werken ook. With Educators nodigt alle 'onderwijzers' (docenten, onderwijsontwikkelaars, begeleiders en trainers) uit om hun ideeën te delen en te bespreken. We streven ernaar raakvlakken te vinden over interessante onderwerpen en onderwijsmethoden, zodat je zowel nieuwe inzichten opdoet als bijdraagt. Lees meer over en schrijf je in voor de komende editie van With Educators: Meaningful Assessment op onze evenementenpagina. Deze workshop focust op het innoveren van het beoordelingsproces. De interactieve sessie wordt gepresenteerd door Debby Gerritsen and Linda de Greef.

 • Meerdaagse training Interdisciplinariteit

  Ben jij als docent betrokken bij interdisciplinair onderwijs? Geef je een cursus, begeleid je studenten of ontwikkel je nieuw interdisciplinair onderwijs? Dan is deze meerdaagse docententraining de verdieping die jij zoekt. Machiel Keestra, Linda de Greef en Jasper ter Schegget nemen je mee in 4 workshopdagen waar we kijken naar diverse aspecten van interdisciplinair lesgeven. Reflectie op je eigen onderwijs staat daarbij centraal.

Drs. L. (Linda) de Greef

Neem bij vragen over onze workshops en trainingen contact op met Linda