Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

IIS-Keuzevakken

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS-keuzevakken zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.

 • UvA-studenten

  UvA-studenten vinden IIS-keuzevakken in de UvA Studiegids.

  Het onderwijsaanbod van het IIS is continu in ontwikkeling en wij horen graag van studenten waar behoefte aan is. Laat ons hier weten hoe wij onze keuzevakken nog beter kunnen organiseren en laten aansluiten bij jouw programma. Het formulier invullen kost slechts 5 minuten.

 • Andere geïnteresseerden (contract- of bijvakstudent)

  Contractstudent

  U kunt zich inschrijven als contractstudent als u interesse heeft om één van onze IIS-keuzevakken te volgen. Onder contractstudenten verstaan we alle geïnteresseerden die niet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.

  Let op: per vak verschilt het of contractstudenten mee kunnen doen, of het onderwijs op campus of online wordt aangeboden, en of het mogelijk is om het vak inclusief of exclusief toetsing te volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

  Inschrijven

  Via deze link kunt u zich inschrijven voor het vak dat u graag zou willen volgen. Na het invullen van het formulier, het uploaden van een kopie van uw paspoort (hiervoor kunt u de app KopieID gebruiken) en betaling via iDeal of creditcard, ontvangt u een e-mail met een bevestiging. U wordt bij de UvA ingeschreven als contractstudent en u zult van de Centrale Studenten Administratie een bewijs van inschrijving ontvangen met een studentnummer. Op deze e-mail hoeft u verder geen actie te ondernemen.

  Kosten

  De inschrijfbevestiging die u per email ontvangt, is tevens een bevestiging van betaling. De kosten van deelname aan het vak vindt u onder het kopje 'Kosten'.

  Leeromgeving

  Als uw inschrijving aan de UvA compleet is, krijgt u toegang tot de Canvas-leeromgeving. Hierin vindt u al het lesmateriaal van het college dat u gaat volgen. Ook zullen hier huiswerkopdrachten, literatuur, berichten van de docent etc.  te vinden zijn.

  Toetsing

  Als u deelneemt aan de toetsing, kunt u op aanvraag na afloop van de collegereeks een gewaarmerkte cijferlijst ontvangen. Mocht u niet deelnemen aan de toetsing, dan kunt u een certificaat voor bewijs van deelname bij ons opvragen. Let wel, deze worden alleen op verzoek door ons verstrekt. U kunt uw certificaat per e-mail aanvragen: keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  Bijvakstudent

  Wanneer je als student van een andere universiteit of hogeschool een minor of keuzevak aan het IIS wilt volgen, dien je jezelf als bijvakstudent in te schrijven aan de UvA.

  Stap 1: Studielink

  De inschrijfprocedure voor bijvakstudenten verloopt via Studielink op www.studielink.nl. Kies bij de inschrijving voor de bacheloropleiding waar het vak onder valt: Bèta-Gamma Bachelor (bijvak). Mocht je meerdere keuzevakken bij ons volgen, dan hoef je jezelf maar één keer in te schrijven als bijvakstudent.

  Stap 2: Collegegeld

  De dekking van het collegegeld dat je aan de UvA verschuldigd bent, verloopt via een zogenaamd Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Dit document vraag je op bij de instelling waar je je hoofdstudie volgt en je collegegeld hebt betaald. Stuur het origineel per post of breng het langs bij de Student Service Desk 

  Stap 3: Toelaatbaarheid

  Hoewel de open colleges van het IIS vrij toegankelijk zijn, dient u wel aan de centrale toelatingseisen van de UvA te voldoen. Dit betekent dat u in het bezit moet zijn van ten minste een geldig VWO-diploma en/of een HBO-propedeuse. De Centrale Studenten Administratie van de UvA zal automatisch uw toelaatbaarheid controleren en u hier eventueel verder over informeren.

  Stap 4: Inschrijven voor het vak

  Via deze link kan je je inschrijven voor het vak dat je graag zou willen volgen. 

  Bovenstaande inschrijfprocedure is verplicht. Zonder inschrijving kunnen wij geen cijfers registreren. Wanneer de inschrijving niet is afgerond of incompleet, dan zal de student automatisch weer worden uitgeschreven. 

  Heb je vragen over jouw inschrijving als bijvakstudent, neem dan contact op met de Student Service Desk.

 • Scholieren

  In het tweede semester van collegejaar van 2021-2022 kunnen scholieren twee keuzevakken volgen: Human-Animal Studies en Big History.

  Human-Animal Studies (Engels)

  Baloo and Shere Khan in The Jungle Book. The mouse in your house. The ducks in the pond. The cat in your lap. The veal on your plate. The march of the penguins. The rabbit in the cage. The lion in the zoo. The dog video in your mail. Animals are everywhere, all the time. In our human lives and society, in our human cultures and imagination. For some people they are mere critters or simply food, for others they are amongst the most significant others in their lives - just as we are for them. Human-Animal Studies is about us, humans, and the relations we have with other animals. It is a new academic discipline, combining theories and research from fields as diverse as history, sociology, philosophy, anthropology, media studies - and even some biology.
  In this course, we will explore the origins of this new interdisciplinary field, figure out why and how traditional disciplines have contributed to this so-called 'animal turn' in academia, and imagine what this all means for our current and future relations with other animals.

  • Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kan contact opgenomen worden via keuzeonderwijs-iis@uva.nl
  • Maximaal 6 deelnemers per school
  • Scholen betalen 300 euro per deelnemer (let op: dit tarief geldt voor fysiek onderwijs op locatie. Indien het onderwijs i.v.m. coronamaatregelen alleen online kan worden aangeboden, geldt een tarief van 180 euro), begeleider kan gratis mee.
  • Dit vak is 6 EC
  • Bekijk hier het rooster
  • Lees hier meer over het vak 

   

  Big History (Engels)

  Would you like to know how everything around you has become the way it is? Big History provides you with an answer, by offering an integrated overview of all known history, from the Big Bang up until the development of societies today. In 14 masterclasses a variety of experts, ranging from astrophysicists to social scientists, will take you on a journey that explains how the most elementary particles, stars, planets, life and human societies around the world have developed.

 • Kosten voor keuzeonderwijs op campus

  In collegejaar 2021-2022 kan het onderwijs gelukkig weer grotendeels op locatie worden aangeboden.

  Let op: Per vak verschilt het of contractstudenten online of op campus mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief of exclusief toetsing te volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

  Mochten de coronarichtlijnen en vooruitzichten veranderen, dan nemen wij contact op met alle contractstudenten die zich aangemeld hadden voor een module.

  De kosten voor keuzeonderwijs op campus zijn als volgt:

  UvA-studenten

  Gratis

   

  Studenten van een andere universiteit of hogeschool (bijvakstudenten)

  Gratis*

   

  Medewerkers UvA en PhD-UvA

  Gratis

   

  Medewerkers HvA excl toetsing (50 euro per EC)

  € 300

   

  Medewerkers HvA incl toetsing (100 euro per EC)

  € 600

   

  AUV pashouders excl toetsing (50 euro per EC)

  € 300

   

  AUV pashouders incl toetsing (100 euro per EC)

  € 600

   

  Contractstudenten** excl toetsing (70 euro per EC)

  € 420

   

  Contractstudenten** incl toetsing (150 euro per EC)

  € 900

   

  * Indien ingeschreven als student bij andere instelling in het hoger onderwijs tegen instellingstarief, dan kan voor inschrijving als bijvakstudent aanvullend collegegeld gevraagd worden.

  ** Let op: per vak verschilt het of contractstudenten online of op campus mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief of exclusief toetsing te volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

 • Kosten voor online keuzeonderwijs

  In collegejaar 2021-2022 kan het onderwijs gelukkig weer grotendeels op locatie worden aangeboden. Toch zijn er gevallen waarin dit niet mogelijk is. In die gevallen gelden de onderstaande prijzen. 

  Let op: per vak verschilt het of contractstudenten online of op campus mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief of exclusief toetsing te volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

  Mochten de coronarichtlijnen en vooruitzichten veranderen, dan nemen wij contact op met alle contractstudenten die zich aangemeld hadden voor een module. 

  Kosten voor online keuzeonderwijs zijn als volgt:

  UvA-studenten

  Gratis

   

  Studenten van een andere universiteit of hogeschool (bijvakstudenten)

  Gratis*

   

  Medewerkers UvA en PhD-UvA

  Gratis

   

  Medewerkers HvA excl toetsing (30 euro per EC)

  € 180

   

  Medewerkers HvA incl toetsing (60 euro per EC)

  € 420

   

  AUV pashouders excl toetsing (30 euro per EC)

  € 180

   

  AUV pashouders incl toetsing (60 euro per EC)

  € 420

   

  Contractstudenten** excl toetsing (50 euro per EC)

  € 300

   

  Contractstudenten** incl toetsing (100 euro per EC)

  € 600

   

  * Indien ingeschreven als student bij een andere instelling is het hoger onderwijs tegen instellingstarief, dan kan voor inschrijving als bijvakstudent aanvullend collegegeld gevraagd worden

  ** Let op: per vak verschilt het of contractstudenten online of op campus mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief of exclusief toetsing te volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Annuleren kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het eerste college, we brengen hiervoor 20 euro administratiekosten in rekening. Hierna kunnen wij alleen in uitzonderlijke gevallen restituties in behandeling nemen.

 • Examencommissie & Evaluatiecommissie

  Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma. In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

  Evaluatiecommissie

  De Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Keuzeonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  Ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair keuzeonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de evaluatiecommissie? Stuur dan een mail met korte motivatie en cv naar evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.

 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

  De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies streeft ernaar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en onderschrijft daarbij het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. De urgentie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) is onverminderd hoog. We vinden het daarom belangrijk dat onze studenten hun wetenschappelijke kennis en kunde hiervoor kunnen inzetten door het bundelen van wetenschappelijke perspectieven en het creatief zoeken naar oplossingsrichtingen en impact. In het keuzeonderwijs kunnen alle SDGs aan bod komen, afhankelijk van het gekozen vraagstuk. Bij elk vak staat vermeld aan welke doelen wordt bijgedragen binnen het vak.