Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Onderwijsaanbod

IIS Keuzevakken

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS keuzevakken zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.

Aanbod semester 1 - 2018-2019

Aanbod semester 2 - 2018-2019

 • Andere geïnteresseerde (contractstudent)

  U kunt zich inschrijven als contractstudent als u interesse heeft om een van onze IIS keuzevakken te volgen. Onder contractstudenten verstaan we alle geïnteresseerden die niet ingeschreven staan bij een onderwijs instelling.

  Inschrijven

  Via deze link kunt u zich inschrijven voor het vak dat u graag zou willen volgen. Na het invullen van het formulier en het uploaden van een kopie van uw paspoort (hiervoor kunt u de app KopieID gebruiken) ontvangt u een e-mail met een bevestiging. U wordt bij de UvA ingeschreven als contractstudent en u zult van de Centrale Studenten Administratie een bewijs van inschrijving ontvangen met een studentnummer. Op deze email hoeft u verder geen actie te ondernemen.

  Kosten

  Aan de hand van uw inschrijving zult u ook een factuur ontvangen. De kosten van het college vindt u onder het kopje 'kosten'.

  Leeromgeving

  Als de factuur is voldaan en uw inschrijving aan de UvA compleet is, krijgt u toegang tot de Canvas-leeromgeving. Hierin vindt u al het lesmateriaal van het college dat u gaat volgen. Ook zullen hier huiswerk opdrachten, literatuur, berichten van de docent etc.  te vinden zijn.

  Toetsing

  Als u deelneemt aan de toetsing zult u na afloop van de collegereeks een gewaarmerkte cijferlijst ontvangen. Mocht u niet deelnemen aan de toetsing dan kunt u een certificaat voor bewijs van deelname bij ons opvragen. Let wel, deze worden alleen op verzoek door ons verstrekt.

 • Scholieren

  Het eerste semester van 19/20 kunnen scholieren 2 keuzevakken volgen, Big History en Brandhaarden.

  Big History (Engels)

  Want to know how everything has become the way it is now? The Big History course offers an integrated overview of history, from the beginning of the universe up until life on Earth today. In various lectures experts varying from astrophysicists to social scientists, will jointly explain about the exciting history of the universe, our solar system, earth, life, and humanity, ending with a projection of what the future may bring.

  • Gratis voor scholieren, begeleider gratis mee
  • 6 EC, eerste college 3 september, altijd op dinsdag tussen 15.00-17.00.
  • Zie hele rooster: Deze link wordt gepubliceerd zodra het rooster bekend is, begin juni.
  • Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kan contact opgenomen worden via keuzeonderwijs-iis@uva.nl
  • Maximaal 6 deelnemers per school (maximaal 6 scholen)

   

  Brandhaarden (Nederlands)

  De consensus lijkt te zijn – gezien de uitlatingen van politici en commentatoren, maar ook aan de borreltafel – dat de wereld niet alleen steeds complexer, maar vooral ook onveiliger en met name gewelddadiger wordt. Maar is dat ook zo?

  In deze cursus ‘Brandhaarden’ nemen we belangrijke hotspots onder de loep. Dat kunnen geografische brandhaarden zijn of juist meer theoretische en filosofische vraagstukken. Dat doen we bottom up: door de lens van een bepaalde conflicthaard, een specifiek persoon of gericht fenomeen gaan we zoeken naar bredere inbedding en verklaring. Is Poetin slechts de laatste uiting van een al veel langer levende expansieve Grootrussische Gedachte? Is jihadistisch terrorisme weer een nieuw bewijs voor de stelling dat religie de aanjager van geweld is? Is Trump een uit de heup schietende cowboy of toch een rationele deal maker? Uiteraard staan we stil bij de meest actuele ontwikkelingen.

  • Scholen betalen 300 euro per deelnemer, begeleider gratis mee
  • 6 EC, eerste college 3 september, altijd op dinsdag tussen 18.00-20.00.
  • Zie hele rooster: Deze link wordt gepubliceerd zodra het rooster bekend is, begin juni.
  • Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kan contact opgenomen worden via keuzeonderwijs-iis@uva.nl
  • Maximaal 6 deelnemers per school (maximaal 6 scholen)
 • Kosten & annuleringsvoorwaarden
  UvA studenten €0
  Studenten van een andere instelling (bijvakkers) €0*
  Soort contractstudent (niet ingeschreven als student)  Let op: per vak verschilt het of contractstudenten mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief toetsing te volgen. Zie vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.
  Medewerkers UvA gratis tot 30 EC per academisch jaar (inclusief en exclusief toetsing)
  Medewerkers HvA € 100 per EC (€ 50 per EC zonder toetsing)
  AUV-pashouders en non-UvA PhD'ers € 100 per EC (€ 50 per EC zonder toetsing)
  Anderen € 150 per EC (€ 70 per EC zonder toetsing)

  * indien ingeschreven als student bij andere instelling in het hoger onderwijs tegen instellingstarief, dan kan voor inschrijving als bijvakker aanvullend collegegeld gevraagd worden.

   

  Annuleringsvoorwaarden

  Annuleren is alleen mogelijk voor aanvang van een collegereeks. Na ontvangst van een schriftelijk annuleringsverzoek wordt uw inschrijfgeld, verminderd met € 75,00 administratiekosten, zo spoedig mogelijk teruggestort. Wanneer u niet geplaatst kunt worden voor een collegereeks waarvoor u zich hebt aangemeld, ontvangt u het volledige bedrag retour.

 • Examencommissie

  Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma. In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

  OER Bèta-gamma
 • Evaluatiecommissie

  De Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Keuzeonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Vragen? Neem contact met ons op.