Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

IIS-Keuzevakken

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS-keuzevakken zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.

 • UvA-studenten

  UvA-studenten vinden IIS-keuzevakken in de Studiegids.

  Het onderwijsaanbod van het IIS is continue in ontwikkeling en wij horen graag van studenten waar behoefte aan is. Laat ons hier weten hoe wij onze keuzevakken nog beter kunnen organiseren en laten aansluiten bij jouw programma. Het formulier invullen kost slechts 5 minuten.

 • Andere geïnteresseerden (contract- of bijvakstudent)

  Contractstudent

  U kunt zich inschrijven als contractstudent als u interesse heeft om een van onze IIS-keuzevakken te volgen. Onder contractstudenten verstaan we alle geïnteresseerden die niet ingeschreven staan bij een onderwijs instelling.

  Inschrijven

  Via deze link kunt u zich inschrijven voor het vak dat u graag zou willen volgen. Na het invullen van het formulier en het uploaden van een kopie van uw paspoort (hiervoor kunt u de app KopieID gebruiken) ontvangt u een e-mail met een bevestiging. U wordt bij de UvA ingeschreven als contractstudent en u zult van de Centrale Studenten Administratie een bewijs van inschrijving ontvangen met een studentnummer. Op deze e-mail hoeft u verder geen actie te ondernemen.

  Kosten

  Aan de hand van uw inschrijving zult u ook een factuur ontvangen. De kosten van het college vindt u onder het kopje 'kosten'.

  Leeromgeving

  Als de factuur is voldaan en uw inschrijving aan de UvA compleet is, krijgt u toegang tot de Canvas-leeromgeving. Hierin vindt u al het lesmateriaal van het college dat u gaat volgen. Ook zullen hier huiswerkopdrachten, literatuur, berichten van de docent etc.  te vinden zijn.

  Toetsing

  Als u deelneemt aan de toetsing kunt u op aanvraag na afloop van de collegereeks een gewaarmerkte cijferlijst ontvangen. Mocht u niet deelnemen aan de toetsing dan kunt u een certificaat voor bewijs van deelname bij ons opvragen. Let wel, deze worden alleen op verzoek door ons verstrekt. Graag aanvragen mailen naar keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  Bijvakstudent

  Wanneer je als student van een andere universiteit of hogeschool een minor of keuzevak aan het IIS wilt volgen, dien je jezelf als bijvakstudent in te schrijven aan de UvA.

  Stap 1: Studielink

  De inschrijfprocedure voor bijvakstudenten verloopt via Studielink, www.studielink.nl. Kies bij de inschrijving voor de bacheloropleiding waar het vak onder valt: Bèta-Gamma Bachelor (bijvak). Mocht je meerdere keuzevakken bij ons volgen, dan hoef je jezelf maar één keer in te schrijven als bijvakstudent.

  Stap 2: Collegegeld

  De dekking van het collegegeld dat je aan de UvA verschuldigd bent, verloopt via een zogenaamd Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Dit document vraag je op bij de instelling waar je je hoofdstudie volgt en je collegegeld hebt betaald. Stuur het origineel per post of breng het langs bij de Student Service Desk 

  Stap 3: Toelaatbaarheid

  Hoewel de open colleges van het IIS vrij toegankelijk zijn, dien je wel aan de centrale toelatingseisen van de UvA te voldoen. Dit betekent dat je in het bezit moet zijn van ten minste een geldig VWO-diploma en/of een HBO-propedeuse. De Centrale Studenten Administratie van de UvA zal automatisch je toelaatbaarheid controleren en je hier eventueel verder over informeren.

  Bovenstaande inschrijfprocedure is verplicht. Zonder inschrijving kunnen wij geen cijfers registreren. Wanneer de inschrijving niet is afgerond of incompleet, dan zal de student automatisch weer worden uitgeschreven. 

  Heb je vragen over je inschrijving als bijvakstudent, neem dan contact op met de Student Service Desk.

 • Scholieren

  Het collegejaar van 20/21 kunnen scholieren twee keuzevakken volgen, Human- Animal Studies en Big History. 

  Let op: Het is waarschijnlijk dat (delen van) vakken online worden aangeboden totdat de coronamaatregelen van de overheid versoepelen.

  Human-Animal Studies (Engels)

  Baloo and Shere Khan in The Jungle Book. The mouse in your house. The ducks in the pond. The cat in your lap. The veal on your plate. The march of the penguins. The rabbit in the cage. The robin on your webcam. The bugs in the bush. The lion in the zoo. The dog video in your mail. Animals are everywhere, all the time. In our human lives and society, in our human cultures and imagination. For some people they are mere critters or simply food, for others they are amongst the most significant others in their lives - just as we are for them.

  Human-Animal Studies is about us, humans, and the relations we have with other animals. It is a new academic discipline, combining theories and research from fields as diverse as history, sociology, philosophy, anthropology, media studies - and even some biology.

  In this course, we will explore the origins of this new interdisciplinary field, figure out why and how traditional disciplines have contributed to this so-called 'animal turn' in academia, and imagine what this all means for our current and future relations with other animals.

  Scholen betalen 180 euro per deelnemer (let op: dit is anders dan voorheen gecommuniceerd is, oorspronkelijk 300 euro), begeleider gratis mee

  Big History (Engels)

  Would you like to know how everything around you has become the way it is now? 'Big History’ provides you with an answer, by offering an integrated overview of all known history, from the big bang up until the development of societies today. In 14 masterclasses a variety of experts, ranging from astrophysicists to social scientists, will take you on a journey that explains how the most elementary particles, stars, planets, life and human societies around the world have developed.

   

 • Kosten & annuleringsvoorwaarden
  UvA studenten €0
  Studenten van een andere instelling (bijvakkers) €0*
  Soort contractstudent (niet ingeschreven als student)  Let op: per vak verschilt het of contractstudenten mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief toetsing te volgen. Zie vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.
  Medewerkers UvA gratis tot 30 EC per academisch jaar (inclusief en exclusief toetsing)
  Medewerkers HvA € 70 per EC (€ 30 per EC zonder toetsing)
  AUV-pashouders en non-UvA PhD'ers € 70 per EC (€ 30 per EC zonder toetsing)
  Anderen € 100 per EC (€ 50 per EC zonder toetsing)

  * indien ingeschreven als student bij andere instelling in het hoger onderwijs tegen instellingstarief, dan kan voor inschrijving als bijvakker aanvullend collegegeld gevraagd worden.

  Annuleringsvoorwaarden

  Annuleren kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het eerste college, we brengen hiervoor 20 euro administratiekosten in rekening. Hierna kunnen wij alleen in uitzonderlijke gevallen restituties in behandeling nemen.

 • Examencommissie & Evaluatiecommissie

  Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma. In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

  Evaluatiecommissie

  De Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Keuzeonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  En/of ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair keuzeonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de evaluatiecommissie? Stuur dan een mail met korte motivatie en cv naar evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.

 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

  De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies streeft ernaar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en onderschrijft daarbij het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. De urgentie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) is onverminderd hoog. We vinden het daarom belangrijk dat onze studenten hun wetenschappelijke kennis en kunde hiervoor kunnen inzetten door het bundelen van wetenschappelijke perspectieven en het creatief zoeken naar oplossingsrichtingen en impact. In het keuzeonderwijs kunnen alle SDG’s aan bod komen afhankelijk van het gekozen vraagstuk. Bij elk vak staat vermeld aan welke doelen wordt bijgedragen binnen het vak.