Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS-keuzevakken zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere Nederlandse onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.
 • UvA-studenten

  UvA-studenten kunnen IIS-keuzevakken vinden in de UvA Studiegids.

  Het onderwijsaanbod van het IIS is continu in ontwikkeling en wij horen graag van studenten waar behoefte aan is. Laat ons hier weten hoe wij onze keuzevakken nog beter kunnen organiseren en laten aansluiten bij jouw programma. Het formulier invullen kost slechts 5 minuten.

 • Andere geïnteresseerden (contract- of bijvakstudent)

  Contractstudent

  U kunt zich inschrijven als contractstudent als u interesse heeft om één van onze IIS-keuzevakken te volgen. Onder contractstudenten verstaan we alle geïnteresseerden die niet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.

  Let op: per vak verschilt het of contractstudenten mee kunnen doen, of het onderwijs op campus of online wordt aangeboden, en of het mogelijk is om het vak inclusief of exclusief toetsing te volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

  Inschrijven

  Via deze link kunt u zich inschrijven voor het vak dat u graag zou willen volgen. Na het invullen van het formulier, het uploaden van een kopie van uw paspoort (hiervoor kunt u de app KopieID gebruiken) en betaling via iDeal of creditcard, ontvangt u een e-mail met een bevestiging. U wordt bij de UvA ingeschreven als contractstudent en u zult van de Centrale Studenten Administratie een bewijs van inschrijving ontvangen met een studentnummer. Op deze e-mail hoeft u verder geen actie te ondernemen.

  Kosten

  De inschrijfbevestiging die u per email ontvangt, is tevens een bevestiging van betaling. De kosten van deelname aan het vak vindt u hieronder bij het kopje 'Kosten voor keuzeonderwijs'.

  Leeromgeving

  Als uw inschrijving aan de UvA compleet is, krijgt u toegang tot de Canvas-leeromgeving. Hierin vindt u al het lesmateriaal van het college dat u gaat volgen. Ook zullen hier huiswerkopdrachten, literatuur, berichten van de docent etc.  te vinden zijn.

  Toetsing

  Als u deelneemt aan de toetsing, kunt u op aanvraag na afloop van de collegereeks een gewaarmerkte cijferlijst ontvangen. Mocht u niet deelnemen aan de toetsing, dan kunt u een certificaat voor bewijs van deelname bij ons opvragen. Let wel, deze worden alleen op verzoek door ons verstrekt. U kunt uw certificaat per e-mail aanvragen: keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  Bijvakstudent

  Wanneer je als student van een andere Nederlandse universiteit of hogeschool een minor of keuzevak aan het IIS wilt volgen, dien je jezelf als bijvakstudent in te schrijven aan de UvA.

  Stap 1: Studielink

  De inschrijfprocedure voor bijvakstudenten verloopt via Studielink op www.studielink.nl. Kies bij de inschrijving voor de bacheloropleiding waar het vak onder valt: Bèta-Gamma Bachelor (bijvak). Mocht je meerdere keuzevakken bij ons volgen, dan hoef je jezelf maar één keer in te schrijven als bijvakstudent.

  Stap 2: Collegegeld

  De dekking van het collegegeld dat je aan de UvA verschuldigd bent, verloopt via een zogenaamd Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Dit document vraag je op bij de instelling waar je je hoofdstudie volgt en je collegegeld hebt betaald. Stuur het origineel per post of breng het langs bij de Student Service Desk 

  Stap 3: Toelaatbaarheid

  Hoewel de open colleges van het IIS vrij toegankelijk zijn, dien je wel aan de centrale toelatingseisen van de UvA te voldoen. Dit betekent dat je in het bezit moet zijn van ten minste een geldig VWO-diploma en/of een HBO-propedeuse. De Centrale Studenten Administratie van de UvA zal automatisch je toelaatbaarheid controleren en je hier eventueel verder over informeren.

  Stap 4: Inschrijven voor het vak

  Via deze link kan je je inschrijven voor het vak dat je graag zou willen volgen. 

  Bovenstaande inschrijfprocedure is verplicht. Zonder inschrijving kunnen wij geen cijfers registreren. Wanneer de inschrijving niet is afgerond of incompleet, dan zal de student automatisch weer worden uitgeschreven. 

  Heb je vragen over jouw inschrijving als bijvakstudent, neem dan contact op met de Student Service Desk.

 • Scholieren

  In het eerste semester van collegejaar 2023-2024 kunnen scholieren het Engelstalige keuzevak Big History volgen.

  Big History

  How did the histories of the cosmos, life, earth and human societies influence each other and shape important aspects of the world together? Big History will help you understand how everything around us became the way it is, so you can develop a better understanding of the challenges currently facing our societies.  

  A variety of renowned experts, ranging from astrophysicists to social scientists, will take you on a journey from the Big Bang until today. Throughout the course, you are stimulated to consider the often unexplored connections between the various astrophysical, geological, biological and cultural aspects that created our world.   

  Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kan contact opgenomen worden via keuzeonderwijs-iis@uva.nl

 • Kosten

  Let op: Per vak verschilt het of contractstudenten het vak inclusief of exclusief toetsing kunnen volgen. Zie de vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.

  De kosten zijn als volgt:

  UvA-studenten

  Gratis

   

  Studenten van een andere Nederlandse universiteit of hogeschool (bijvakstudenten)

  Gratis*

   

  Medewerkers UvA en PhD-UvA

  Gratis

   

  Medewerkers HvA excl toetsing (50 euro per EC)

  €300

   

  Medewerkers HvA incl toetsing (100 euro per EC)

  €600

   

  AUV pashouders excl toetsing (50 euro per EC)

  €300

   

  AUV pashouders incl toetsing (100 euro per EC)

  €600

   

  Contractstudenten excl toetsing (75 euro per EC)

  €420

   

  Contractstudenten incl toetsing (150 euro per EC)

  €900

   

  * Indien de student bij de eigen onderwijsinstelling het wettelijke collegegeld betaalt.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Annuleren kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het eerste college. We brengen hiervoor 20 euro administratiekosten in rekening. Hierna kunnen wij alleen in uitzonderlijke gevallen restituties in behandeling nemen.

 • Examencommissie & Evaluatiecommissie

  Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma. In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

  Evaluatiecommissie

  De Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Keuzeonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  Ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair keuzeonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de evaluatiecommissie? Stuur dan een mail met korte motivatie en cv naar evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.

 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

  De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies streeft ernaar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en onderschrijft daarbij het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. De urgentie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) is onverminderd hoog. We vinden het daarom belangrijk dat onze studenten hun wetenschappelijke kennis en kunde hiervoor kunnen inzetten door het bundelen van wetenschappelijke perspectieven en het creatief zoeken naar oplossingsrichtingen en impact. In het keuzeonderwijs kunnen alle SDGs aan bod komen, afhankelijk van het gekozen vraagstuk. Bij elk vak staat vermeld aan welke doelen wordt bijgedragen binnen het vak.