Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijsaanbod

IIS Keuzevakken

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS keuzevakken zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.

 • UvA-studenten

  UvA-studenten vinden IIS keuzevakken in de Studiegids.

  Het onderwijsaanbod van het IIS is continue in ontwikkeling en wij horen graag van studenten waar behoefte aan is. Laat ons hier weten hoe wij onze keuzevakken nog beter kunnen organiseren en laten aansluiten bij jouw programma. Het formulier invullen kost slechts 5 minuten.

 • Andere geïnteresseerden (contract- of bijvakstudent)

  Contractstudent

  U kunt zich inschrijven als contractstudent als u interesse heeft om een van onze IIS keuzevakken te volgen. Onder contractstudenten verstaan we alle geïnteresseerden die niet ingeschreven staan bij een onderwijs instelling.

  Inschrijven

  Via deze link kunt u zich inschrijven voor het vak dat u graag zou willen volgen. Na het invullen van het formulier en het uploaden van een kopie van uw paspoort (hiervoor kunt u de app KopieID gebruiken) ontvangt u een e-mail met een bevestiging. U wordt bij de UvA ingeschreven als contractstudent en u zult van de Centrale Studenten Administratie een bewijs van inschrijving ontvangen met een studentnummer. Op deze email hoeft u verder geen actie te ondernemen.

  Kosten

  Aan de hand van uw inschrijving zult u ook een factuur ontvangen. De kosten van het college vindt u onder het kopje 'kosten'.

  Leeromgeving

  Als de factuur is voldaan en uw inschrijving aan de UvA compleet is, krijgt u toegang tot de Canvas-leeromgeving. Hierin vindt u al het lesmateriaal van het college dat u gaat volgen. Ook zullen hier huiswerk opdrachten, literatuur, berichten van de docent etc.  te vinden zijn.

  Toetsing

  Als u deelneemt aan de toetsing zult u na afloop van de collegereeks een gewaarmerkte cijferlijst ontvangen. Mocht u niet deelnemen aan de toetsing dan kunt u een certificaat voor bewijs van deelname bij ons opvragen. Let wel, deze worden alleen op verzoek door ons verstrekt.

  Bijvakstudent

  Wanneer je als student van een andere universiteit of hogeschool een minor of keuzevak aan het IIS wilt volgen, dien je jezelf als bijvakstudent in te schrijven aan de UvA.

  Stap 1: Studielink

  De Inschrijfprocedure voor bijvakstudenten verloopt via Studielink, www.studielink.nl. Kies bij de inschrijving voor de bacheloropleiding waar het vak onder valt: Beta-Gamma Bachelor (bijvak). Mocht je meerdere keuzevakken bij ons volgen, dan hoef je jezelf maar één keer in te schrijven als bijvakstudent.

  Stap 2: Collegegeld

  De dekking van het collegegeld dat je aan de UvA verschuldigd bent, verloopt via een zogenaamd Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Dit document vraag je op bij de instelling waar je je hoofdstudie volgt en je collegegeld hebt betaald. Stuur het origineel per post of breng het langs bij de Student Service Desk 

  Stap 3: Toelaatbaarheid

  Hoewel de open colleges van het IIS vrij toegankelijk zijn, dien je wel aan de centrale toelatingseisen van de UvA te voldoen. Dit betekent dat je in het bezit moet zijn van ten minste een geldig VWO-diploma en/of een HBO-propedeuse. De Centrale Studentenadministratie van de UvA zal automatisch je toelaatbaarheid controleren en je hier eventueel verder over informeren.

  Bovenstaande inschrijfprocedure is verplicht. Zonder inschrijving kunnen wij geen cijfers registreren.

  Heb je vragen over je inschrijving als bijvakstudent, neem dan contact op met de Student Service Desk.

 • Scholieren

  Het tweede semester van 19/20 kunnen scholieren 2 keuzevakken volgen, Big History en Climate Crisis.

  Big History (Engels)

  Want to know how everything has become the way it is now? The Big History course offers an integrated overview of history, from the beginning of the universe up until life on Earth today. In various lectures experts varying from astrophysicists to social scientists, will jointly explain about the exciting history of the universe, our solar system, earth, life, and humanity, ending with a projection of what the future may bring.

  • Gratis voor scholieren, begeleider gratis mee
  • 6 EC, eerste college 4 februari, altijd op dinsdag tussen 15.00-17.00.
  • Zie hele rooster: https://datanose.nl/#course[82917]
  • Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kan contact opgenomen worden via keuzeonderwijs-iis@uva.nl
  • Maximaal 6 deelnemers per school (maximaal 6 scholen)

  Climate Crisis (Engels)

  According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, we only have a decade left to prevent irreversible damage from climate change. Scientific insights about the relationship between the burning of fossil fuels and global warming are already available for more than a century, however. What explains our failure to act? Few other problems than the present climate crisis require input from a wider range of scientific disciplines. How has climate science evolved? What do we know about the impacts on human society and ecosystems? What are our options to deal with climate change? Should we mitigate or adapt? Or should we geo-engineer the climate? How can we act as individuals? Going vegan perhaps? What does economics tell us about the costs of climate policy and the most efficient policy instruments? What does psychology teach us why we fail to act? How does philosophy look at our moral duties towards future generations? What is the politics of international climate negotiations? All these topics will be discussed in the interdisciplinary course Climate Crisis.

  • Scholen betalen 300 euro per deelnemer, begeleider gratis mee
  • 6 EC, eerste college 3 februari, altijd op maandag tussen 17.00-19.00 (let op: het eerste college van 3 februari vindt plaats tussen 19.00 - 21.00)
  • Zie hele rooster: https://datanose.nl/#course[86351]
  • Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kan contact opgenomen worden via keuzeonderwijs-iis@uva.nl
  • Maximaal 6 deelnemers per school (maximaal 6 scholen)
 • Kosten & annuleringsvoorwaarden
  UvA studenten €0
  Studenten van een andere instelling (bijvakkers) €0*
  Soort contractstudent (niet ingeschreven als student)  Let op: per vak verschilt het of contractstudenten mee kunnen doen, en of het mogelijk is om het vak inclusief toetsing te volgen. Zie vakinformatie voor vakspecifieke mogelijkheden.
  Medewerkers UvA gratis tot 30 EC per academisch jaar (inclusief en exclusief toetsing)
  Medewerkers HvA € 100 per EC (€ 50 per EC zonder toetsing)
  AUV-pashouders en non-UvA PhD'ers € 100 per EC (€ 50 per EC zonder toetsing)
  Anderen € 150 per EC (€ 70 per EC zonder toetsing)

  * indien ingeschreven als student bij andere instelling in het hoger onderwijs tegen instellingstarief, dan kan voor inschrijving als bijvakker aanvullend collegegeld gevraagd worden.

  Annuleringsvoorwaarden

  Annuleren kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het eerste college, we brengen hiervoor 20 euro administratiekosten in rekening. Hierna kunnen wij alleen in uitzonderlijke gevallen restituties in behandeling nemen.

 • Examencommissie & Evaluatiecommissie

  Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma. In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

  Evaluatiecommissie

  De Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Keuzeonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

  En/of ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair keuzeonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de evaluatiecommissie? Stuur dan een mail met korte motivatie en cv naar evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.