Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijsontwikkeling

Publicaties

Door de jaren heen hebben we kennis vergaard over hoe we interdisciplinair onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. We hebben een praktisch overzicht samengesteld met de publicatie van een aantal handboeken die suggesties geven, voorbeelden uit de praktijk en theoretische inzichten bieden in relatie tot academische vaardigheden, onderwijsmethoden, interdisciplinair onderzoek voor studenten en de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs. Alle boeken zijn verkrijgbaar via uitgever AUP, maar ook via alle gangbare (studie)boekenwinkels en bekende webshops zoals Bol.com en Amazon.

 • Academische Vaardigheden

  Waarvoor dient een theoretisch kader? Hoe geef je een grafiek goed weer? Waar moet je aan denken bij een presentatie?

  Als interdisciplinaire student duik je in de theorieën en onderzoeksmethoden van uiteenlopende disciplines. Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om kennis op te nemen, te ontwikkelen, te integreren en ter discussie te stellen. Dit handboek biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om studenten tijdens hun studie en daarna te ondersteunen bij het ontwikkelen van die vaardigheden.

  Aangezien onderzoek centraal staat in academische vorming, dient de empirische cyclus als rode draad van het boek om onder andere de volgende vaardigheden te bespreken:
  - Zoeken, kritisch lezen en ontleden van wetenschappelijke teksten
  - Onderzoeksvraag opstellen
  - Concepten kwalitatief of kwantitatief meetbaar maken
  - Ordenen van literatuur en data
  - Analyseren en opstellen van een argumentatie
  - Wetenschappelijk schrijven
  - Samenwerken
  - Reflecteren
  - Presenteren

 • An Introduction to Interdisciplinary Research - Theory and Practice

  Het handboek 'An Introduction to Interdisciplinary Research' is bedoeld voor gevorderde bachelorstudenten en beginnende masterstudenten en bouwt voort op de 15 jaar interdisciplinaire onderwijservaring binnen het IIS. Het boek biedt inzicht in de oorsprong en het belang van interdisciplinair onderzoek door middel van inspirerende voorbeelden, en het biedt studenten een uitgewerkt en praktisch onderzoeksmodel waarmee ze stapsgewijs begeleid worden bij het ontwerpen en uitvoeren van hun eigen interdisciplinaire onderzoeksproject. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan samenwerking, omdat interdisciplinair onderzoek vaak in groepsverband wordt gedaan.

 • Wicked Philosophy

  'Wicked Philosophy: Philosophy of Science and Vision Development for Complex Problems' biedt een overzicht van de filosofie van de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen en onderzoekt hoe inzichten uit deze drie domeinen kunnen worden geïntegreerd om oplossingen te vinden voor de complexe, 'wicked' problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd. 

  De kern van een nieuwe op wetenschap gebaseerde visie is complexiteitsdenken, het bieden van een metapositie voor het navigeren door alternatieve paradigma's en het maken van geïnformeerde keuzes van middelen voor projecten met complexe problemen. Het boek brengt designdenken ook in probleemoplossing en onderwijs, en bevordert de constructie van een integratieve benadering die structuur en actie overbrugt, versterkt door transdisciplinaire betrokkenheid van belanghebbenden in de samenleving. 

 • Designing Interdisciplinary Education

  Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om studenten op te leiden die voorbij de grenzen van hun eigen discipline kunnen kijken en met innovatieve geïntegreerde oplossingen voor hedendaagse problemen te komen. 'Designing Interdisciplinary Education' dient als een houvast bij het ontwerpen van interdisciplinaire initiatieven in het hoger onderwijs, of het nu gaat om programma’s, minors, cursussen of buitenschoolse activiteiten. Het biedt toegankelijke begeleiding en praktisch advies voor universitaire docenten en curriculumleiders die een succesvolle interdisciplinaire benadering van hun onderwijs op klas-, cursus- of programmaniveau willen ontwikkelen, implementeren en behouden.

  De ‘hands on’ benadering van het boek focust zich op verschillende belangrijke onderwerpen zoals het formuleren en beoordelen van interdisciplinaire leerresultaten, inbedden van integratievaardigheden in het programmaontwerp, de kenmerken van een interdisciplinair docent, praktijkgericht interdisciplinair en didactische methoden die interdisciplinair begrip bevorderen. Dit handboek beval talloze casestudy’s, belangrijke adviezen en oefeningen van interdisciplinaire programma’s in verschillende landen. De ideeën die in dit handboek zijn uitgewerkt zijn gebaseerd op de theorieën en methoden die worden gebruikt door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, het kenniscentrum van de Universiteit van Amsterdam voor interdisciplinair leren en doceren.

 • Interdisciplinary Learning Activities

  In het handboek 'Interdisciplinary Learning Activities' zijn praktische en direct uitvoerbare werkvormen te vinden door docenten die interdisciplinaire methoden willen integreren in hun onderwijs. De 32 activiteiten zijn samengesteld uit bekende en onbekende opdrachten en aangepast voor studenten in het hoger onderwijs, variërend van korte opdrachten voor een enkele werkgroep, tot reflectieopdrachten die gedurende een heel vak stapsgewijs doorlopen kunnen worden. Elke opdracht is voorzien van voorbeeldscenario’s en suggesties voor variatiemogelijkheden.

  Review 'Interdisciplinary Learning Activities'

  Geschreven door Hilde Creten & Nicole Totté, onderwijsondersteuners, Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning, KU Leuven.

  "Toen interdisciplinair onderwijs aan de KU Leuven expliciet op de agenda kwam te staan omdat het een plek kreeg in de nieuwe onderwijsvisie, waren we heel blij om te kunnen terugvallen op de expertise van het IIS Amsterdam. Als ondersteunende dienst willen we vooral docenten stimuleren om kansen te creëren voor studenten om met andere disciplines in aanraking te komen. Dat gaat van (kleine) activiteiten tijdens de les, over interdisciplinaire projecten of masterproeven tot volledige interdisciplinaire vakken of opleidingen. Zo gebruiken we dit boek o.a. in een module 'Lesgeven aan heterogene groepen'.  Hoe kan je als docent bij een groep studenten met een verschillende (voor)opleiding die verschillen optimaal benutten? We verwijzen docenten door naar het boek om een concrete werkvorm te vinden die bij hen past, bijv. hoe studenten in debat kunnen gaan over een stelling vanuit verschillende perspectieven of disciplines, hoe studenten kunnen samenwerken in een  'Jigsaw'groepswerk of  hoe je de 'Walt Disney Strategie' kan inzetten. Ook in andere ondersteuning zoeken we regelmatig inspiratie in 'Interdisciplinary Learning Activities', bijv. wanneer we docenten adviseren bij het vormgeven van service learning vakken, die inherent interdisciplinair zijn. En ook voor honours programma’s of andere interdisciplinaire opleidingen kunnen we met deze achtergrond docenten beter helpen hoe ze studenten uit verschillende disciplines concreet laten samenwerken. "