Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Over het IIS

Expertise

Het IIS heeft ruim vijftien jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter. Het instituut identificeert nieuwe thema’s en vraagstukken die aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de wetenschap en de samenleving. Voor meer info en best practices ga naar onderwijsontwikkeling.

Het instituut is expert in:

  •  onderwijsontwikkeling en interdisciplinariteit;
  • curriculumontwikkeling en daarbij horende organisatieontwikkeling;
  • docentprofessionalisering m.b.t. interdisciplinariteit.

Aanbod

Met behulp van projectmanagement, marktonderzoek, onderzoek en evaluatie, advisering, training, coaching, procesbegeleiding of interim-diensten pakt het IIS diverse vraagstukken op, van operationeel tot strategisch niveau.  Of het nu gaat om het herontwerpen en evalueren van de organisatiestructuur voor interdisciplinair onderwijs, of de kwaliteitsborging van een opleiding of het ontwikkelen van een didactisch instrumentarium.

Naast ons onderwijsaanbod, advies over en ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs organiseert het IIS op verzoek van opdrachtgevers workshops voor docenten en onderwijsdirecteuren. Ga naar onderwijsontwikkeling voor docenten voor meer informatie.

Meerwaarde voor de universiteit

De meerwaarde van het IIS ligt in de inspirerende wisselwerking tussen haar taken, waardoor het zowel advies, ontwikkeling én uitvoering in huis heeft. Dit leidt doorlopend tot innovatieve, interdisciplinaire onderwijsactiviteiten. Een interdisciplinaire opleiding of track/minor kan een geheel nieuwe dynamiek geven aan de faculteit, opleiding of instituut, getuige de grote populariteit van opleidingen zoals PPLE voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de Research Master Brain and Cognitive Sciences voor het onderzoeksinstituut ABC of de brede minor Tesla ten behoeve van een betere verbinding tussen wetenschap & maatschappij.