Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het IIS heeft twintig jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter. Het instituut identificeert nieuwe thema’s en vraagstukken die aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de wetenschap en de samenleving.

Het instituut is expert in:

  • Onderwijsontwikkeling en interdisciplinariteit;
  • Curriculumontwikkeling en daarbij horende organisatieontwikkeling;
  • Docentprofessionalisering m.b.t. interdisciplinariteit.

Aanbod

Met behulp van projectmanagement, marktonderzoek, onderzoek en evaluatie, advisering, training, coaching, procesbegeleiding of interim-diensten pakt het IIS diverse vraagstukken op, van operationeel tot strategisch niveau. Of het nu gaat om het herontwerpen en evalueren van de organisatiestructuur voor interdisciplinair onderwijs, of de kwaliteitsborging van een opleiding of het ontwikkelen van een didactisch instrumentarium.

Meerwaarde voor de universiteit

De meerwaarde van het IIS ligt in de inspirerende wisselwerking tussen zijn taken, waardoor het zowel advies, ontwikkeling én uitvoering in huis heeft. Dit leidt doorlopend tot innovatieve, interdisciplinaire onderwijsactiviteiten.

Een interdisciplinaire opleiding of track/minor kan een geheel nieuwe dynamiek geven aan de faculteit, opleiding of instituut, getuige de grote populariteit van opleidingen zoals PPLE voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de Research Master Brain and Cognitive Sciences voor het onderzoeksinstituut ABC of de brede minor Tesla ten behoeve van een betere verbinding tussen wetenschap en maatschappij.

Oplossen van complexe vraagstukken

Interdisciplinair onderwijs bouwt voort op disciplinaire kennis - het biedt een nieuwe laag rondom de bestaande afgebakende vakgebieden. Idealiter zorgt interdisciplinair onderwijs ervoor dat studenten de meerwaarde van verschillende disciplines inzien, en leren hoe inzichten vanuit verschillende vakgebieden kunnen bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken, zowel in de wetenschap als de maatschappij.

Ruimte voor bruggenbouwers

Het IIS heeft tot doel studenten op te leiden die verbindingen kunnen leggen tussen ogenschijnlijk losstaande onderzoeksgebieden en die kunnen teruggrijpen op een brede selectie aan kennis om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken. Het IIS creëert een omgeving waarbij studenten leren een open houding aan te nemen, creativiteit te ontwikkelen en de ruimte krijgen hun talenten te ontdekken.