Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Over het IIS

Over het IIS

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) is het expertisecentrum van de UvA op het gebied van interdisciplinair leren en doceren. Samen met faculteiten of externe opdrachtgevers ontwikkelt het IIS nieuw onderwijs en voert dit uit. Bij het instituut kun je terecht voor advies over leren, doceren en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten in interdisciplinaire context met de bijbehorende organisatie- en docentprofessionalisering.

Onderwijsinnovatie en praktijk

Door het ontwikkelen én aanbieden van interdisciplinair onderwijs in samenwerking met partijen binnen en buiten de UvA, blijft het instituut een lerende organisatie en zijn onderwijsinnovatie en praktijk permanent met elkaar verbonden. Het IIS streeft naar geïntegreerde leerlijnen binnen bestaande opleidingen waardoor studenten worden opgeleid tot professionals die kunnen bijdragen aan het oplossen van (actuele) complexe vraagstukken.

De maatschappij heeft bruggenbouwers nodig

De afgelopen jaren heeft interdisciplinariteit een hoge vlucht genomen in het hoger onderwijs Er is een grote vraag naar een generatie professionals die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken en samenwerkingsverbanden tussen de wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij weten te leggen. Een nieuwe vorm van academisch onderwijs kan de basis leggen voor de ontwikkeling van deze jonge bruggenbouwers.

Ruimte voor experiment en kennisdeling

Het IIS biedt een open sfeer met een ambitieus denk- en werkklimaat waar uitvoering en ontwikkeling met elkaar zijn verweven. Deelnemende opleidingen en instituten krijgen binnen de IIS de ruimte voor experimenten en kennisdeling. Docenten werken vanuit de onderwijspraktijk mee aan onderwijsinnovatie en nieuwe ideeën kunnen direct worden getest bij de cursussen en opleidingen.

Opleidingen en keuzeonderwijs 

Bij het IIS studeren ruim 3000 studenten. Het IIS biedt een aantal  interdisciplinaire opleidingen aan en heeft daarnaast een ruim aanbod in keuzeonderwijs (minoren, honoursmodulen en verschillende publieksactiviteiten) voor studenten van alle faculteiten, medewerkers en geïnteresseerden van buiten de UvA. Activiteiten hebben altijd een interdisciplinair signatuur  en zijn opgezet met een of meer faculteiten.

De onderwijsvisie van het IIS

Hoe we werken

Expertise