Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Honoursmodules

Voor studenten die meer uit hun studie willen halen, biedt het IIS verschillende interdisciplinaire honoursmodules aan. De modules zijn toegankelijk voor studenten van de UvA, het AUC en de VU. Naast het IIS bieden ook de VU en het AUC honourscursussen aan.

 • Over het honoursonderwijs

  Een honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die studenten tijdens de bachelor volgen. Voor het volgen van het honoursprogramma gelden er bepaalde ingangseisen en dat geldt ook voor het krijgen van een aantekening van het honoursprogramma op het diploma. Vraag bij de honourscoördinator/studieadviseur van je eigen faculteit na welke eisen voor jou gelden.

  Wij behandelen alleen de inschrijvingen van onze eigen honoursvakken en kunnen je daarom niet van advies voorzien op bovenstaande en andere aspecten binnen het honoursprogramma zoals de invulling, alternatieve oplossingen en het volgen van bijv. facultaire (honours) vakken.

 • Try Out Class & Aanmelden Honoursmodules

  Honours Try Out Class:

  Normaal gesproken hadden we altijd een avond vol presentaties, muziek en eten georganiseerd: de zogenaamde “Honours Try Out Class”. Maar helaas kunnen wij je door de omstandigheden dit jaar niet op deze manier verwelkomen.

  We willen je alsnog een goede indruk geven en je voorzien van alle informatie over de interdepartementale honoursvakken en de aanmeldingsprocedure voor het eerste semester. Daarom hebben we deze Canvas-site gemaakt waar alle informatie op één plek te vinden is.

  We hopen dat je inspiratie opdoet in het brede aanbod van de cursussen die we aanbieden, en zorg ervoor dat je je tussen 1-4 juni aanmeldt voor de cursussen van jouw voorkeur.

  Vriendelijke groeten,
  Het Honours-team van UvA, VU & AUC

  CONTACT

  UvA Honours:

  Andrea Manneke, Iwan Oostrom, Faye van Oort: email honours-iis@uva.nl 

  VU Honours:

  Eva Meijerink, Joke Verwers: email honours@vu.nl 

  AUC Honours:

  Servicedesk@auc.nl 

   

  Canvas site Try Out Class

  De link naar de Canvas Site vind je hieronder.

  (De pagina zal van maandag 31 mei tot aan de start van de vakken te bekijken zijn.) 

  Aanmelden Honoursmodules:

  Alle UvA-, VU- en AUC-honoursstudenten kunnen zich tussen dinsdag 1 juni (10.00 uur) tot maandag 7 juni (23.00 uur) inschrijven voor de interdepartementale honoursvakken door het aanmeldingsformulier in te vullen, die je verderop kunt vinden.

  • Vanwege technische problemen zal de inschrijving nu tot maandag 7 juni (23u) open zijn.
  • Indien nodig, kan je ook nog tot deze datum je aanmelding wijzigen door in te loggen in Datanose.

  • Er is GEEN garantie op plaatsing als je je aanmeldt na 7 juni, dus zorg ervoor dat je OP TIJD INSCHRIJFT! 
  • De inschrijving of plaatsing is willekeurig en niet op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

  Aanmelding: Het is verplicht om vier verschillende voorkeuren op te geven!

  • UvA student:

  MOET vier VERSCHILLENDE voorkeuren opgeven
  - 1e en 2e voorkeur is vrij (UvA/VU/AUC-module)
  - 3e en 4e voorkeur is een UvA-module  

  Link aanmeldformulier voor UvA studenten

  • VU student:

  MOET vier VERSCHILLENDE voorkeuren opgeven
  - 1e en 2e voorkeur is vrij (UvA/VU/AUC-module)
  - 3e en 4e voorkeur is een VU-module 

  Link aanmeldformulier voor VU studenten

  • AUC student:

  MOET vier VERSCHILLENDE voorkeuren opgeven
  - Alle voorkeuren zijn UvA en VU-vakken (GEEN AUC-vakken)

  Link aanmeldformulier voor AUC studenten

  • Je kunt aangeven of je één of twee cursussen wilt volgen. (Alleen als je in één semester 12 EC moet halen, ben je gegarandeerd voor een tweede vak. Dit wordt nagegaan bij de honourscoördinator van je faculteit.)
  • Studenten worden in de week van 21 juni geïnformeerd over hun plaatsing
  • Als alle vakken van je keuze vol zitten, kom je op een wachtlijst terecht.

  Voor vragen: Honours-iis@uva.nl

  Let op:

  Als je inschrijving voor het honoursprogramma nog niet compleet is, kun je je alsnog aanmelden voor de vakken. Mocht blijken dat je niet aan de honoursvereisten voldoet, dan is het altijd mogelijk om je uit te schrijven voor het vak. Je deelname aan het honoursprogramma wordt gecontroleerd bij de honourscoördinator van je faculteit.

  AUC Honoursvakken:

  Alle UvA-, VU- en AUC-honoursstudenten kunnen zich aanmelden voor een AUC-vak door hetzelfde aanmeldingsformulier in te vullen. Er gelden alleen andere eisen en voorwaarden dan voor UvA- en VU-vakken.

  Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor UvA- en VU-honoursstudenten.

  • Je kunt EEN voorkeur opgeven voor een AUC-vak (is een van de vier voorkeuren die je in het aanmeldingsformulier opgeeft.)
  • Sommige van de AUC-vakken hebben voorwaarden. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, meld je dan niet aan
  • Je dient je cijferlijst up te loaden (mag een screenshot van UvA NET of VU zijn)
  • Je dient ook een motivatie van max. 300 woorden in het Engels toe te voegen aan het aanmeldingsformulier
  • BELANGRIJK: aanmeldingsformulieren zonder cijferlijst en motivatie worden niet in behandeling genomen
  • BELANGRIJK: aanmeldingsformulieren na 4 juni worden ook niet in behandeling genomen, dus zorg dat je je op tijd aanmeldt!
  • Studenten worden voor deze vakken geselecteerd door AUC op basis van de afgeronde bachelorvakken
  • Alle cursussen worden in het ENGELS gegeven
  • Voor VU-studenten regelt de AUC je ‘bijvakinschrijving aan de UvA/AUC. Dit hoef je niet zelf te regelen in Studielink
  • Op deze website vind je meer informatie over alle AUC-vakken.
  • Mocht je vragen hebben over de vakken, stuur deze dan naar servicedesk@auc.nl
  • Meer informatie over AUC op: auc.nl 
 • Aanmelding niet-honoursstudenten

  Indien je niet onder het honoursprogramma valt maar wel interesse hebt in het volgen van een honoursmodule dan kan je contact opnemen met honours-iis@uva.nl.

  Je wordt dan op een reservelijst geplaatst en indien er nog plekken vrij zijn kunnen wij je alsnog inschrijven voor het vak. Houdt er wel rekening mee je 1 à 2 weken voor aanvang van het vak pas bericht van ons kunt ontvangen over je eventuele inschrijving.

  Let op: honoursstudenten hebben altijd voorrang op een plek!

 • Honours Student Council

  De Honours Student Council is onderdeel van Extensus en heeft als doel de kwaliteit van het honoursonderwijs vanuit de visie van de student te evalueren en te waarborgen. De Council bestaat uit studenten en is er voor alle honoursstudenten van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor meer informatie kunt u terecht op de website

 • Honourscursussen in het buitenland

  Hier vind je honourscursussen die in het buitenland worden gegeven. Deze honourscursussen worden door andere instituten aangeboden en je hebt hier ook toestemming van je examencommissie voor nodig.

  Deze cursussen worden het komend jaar aangeboden:

  Summer school 2020 - stedelijk erfgoed in Athene, Florence, Rome en Sint Petersburg = HELAAS GECANCELLED!!

  Er wordt deze zomer een interessante summer school georganiseerd voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten van verschillende universiteiten. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor UvA-studenten. Tijdens de zomerschool staan studenten stil bij het stedelijk erfgoed in Athene, Florence, Rome en Sint Petersburg. Het rijke en veelzijdige erfgoed van deze steden stelt verschillende uitdagingen. Denk aan verregaande commercialisering en toeristische druk. Of aan spanningen tussen enerzijds de eisen die hedendaagse stadsbewoners en bedrijven stellen aan de stedelijke omgeving, en anderzijds het behoud van historische gebouwen en stedelijke patronen. Of denk aan technische vraagstukken van conservering en behoud. Of aan het wegvallen van historische functies (zoals bij veel kerken en kloosters) en de kwestie van economisch rendabel hergebruik van dergelijke gebouwen. Dit zijn mogelijke onderwerpen waar deelnemende studenten onderzoek naar kunnen doen tijdens deze summer school.

  Praktische informatie

  Doelgroep:          honourstudenten en andere zeer gemotiveerde tweede- en derdejaars bachelorstudenten.

  Programma:        startdagen en slotbijeenkomst in Utrecht en veldwerk op locatie in Rome, Sint-Petersburg, Athene of Florence.

  Omvang:              de totale omvang van het programma staat gelijk aan 7,5 EC

  Aanmelden:        tot en met 13 april 2020 via M.S.Sillekens@uva.nl. Daarna volgt een selectieprocedure via de Universiteit Utrecht.

  Zie de bijlage hieronder voor meer informatie. Daarnaast wordt er z.s.m. een bericht op de website geplaatst op https://buitenland.uva.nl/kort-verblijf/overig-aanbod/overig-aanbod.html

  NAHSS (2020 = HELAAS GECANCELLED!!)

  De NAHSS is een samenwerking van alle Nederlandse universiteiten, de overheid en enkele toonaangevende bedrijven. De NAHSS is gericht op ambitieuze tweede- en derdejaarsbachelor studenten. 

  Informatiebijeenkomsten op 20, 21 en 29 november en de aanmeldperiode is van 1 dec tot 8 jan. 

  www.nahss.nl

 • Evaluatiecommissie IIS-Honoursonderwijs

  De Evaluatiecommissie Honoursonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Honoursonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS-honoursonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS honoursonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS honoursonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via honours-iis@uva.nl

  En/of ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair honoursonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de honours-evaluatiecommissie? Stuur dan een mail met korte motivatie en cv naar honours-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.