Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

IIS Honoursmodules

Voor studenten die meer uit hun studie willen halen biedt het IIS verschillende interdisciplinaire honoursmodules aan. De modules zijn toegankelijk voor studenten van de UvA, het AUC en de VU. Naast het IIS bieden ook de VU en het AUC honourscursussen aan.

 • Over het honoursonderwijs

  Een honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die studenten tijdens de bachelor volgen. Voor het volgen van het honoursprogramma gelden er bepaalde ingangseisen, en voor het krijgen van een certificaat of een aantekening van het honoursprogramma op het diploma gelden er ook bepaalde uitgangseisen. Vraag bij de honourscoördinator/studieadviseur van je eigen faculteit na welke eisen voor jou gelden.

  Wij behandelen namelijk alleen de inschrijvingen van onze eigen honours vakken en kunnen je daarom niet van advies voorzien op bovenstaande en andere aspecten binnen het honoursprogramma zoals de invulling, alternatieve oplossingen en het volgen van bijv. facultaire (honours) vakken.

 • Try Out Class & Aanmelden Honoursmodules

  Try Out Class:

  Normaal gesproken hadden we altijd een avond vol presentaties, muziek en eten georganiseerd: de zogenaamde “Honours Try Out Class”. Maar helaas kunnen wij je door de omstandigheden dit jaar niet op deze manier verwelkomen. Daarom verwelkomen we je op MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 online via onderstaande CANVAS-pagina om je te informeren over alle interdepartementale honourscursussen en de registratieprocedure van het 2e semester.

  We hopen dat je inspiratie zult vinden in het brede scala aan onderwerpen die we aanbieden, en meld je tussen 1 - 5 december aan voor de vakken van jouw voorkeur.

  Canvas site Try Out Class

  De site voor het 2e semester zal hier t.z.t. online geplaatst worden. 

  HET AANBOD VAN HET 2E SEMESTER ZAL IN NOVEMBER HIER ONLINE KOMEN TE STAAN.

  Aanmelden Honoursmodules:

  Na de Try Out Class zal de aanmelding voor de honoursvakken van het tweede semester open gaan van dinsdag 1 december 10.00 tot zaterdag 5 december 23.00 uur.

  Inschrijven gaat via het formulier die je t.z.t. hieronder kunt vinden. Plaatsing is op willekeurige basis. Binnen twee weken horen studenten voor welk vak ze geplaatst zijn. We kunnen NIET garanderen dat we studenten, die zich na 5 december nog inschrijven, kunnen plaatsen. SCHRIJF JE DAAROM OP TIJD IN!! 

  Het IIS controleert of studenten bij hun eigen faculteit bekend staan als honoursstudent. Zorg er dus voor dat de honourscoördinator/studieadviseur van je eigen faculteit op de hoogte is dat je het honourstraject ingaat, en dat diegene ons ervan kan verzekeren dat je aan de honourseisen van jouw eigen opleiding voldoet. 

  AUC Honours vakken 1e sem 20-21:

  Door de omstandigheden van Corona heeft het AUC ervoor gekozen om studenten een vak te laten kiezen uit de hele AUC Studiegids van het 1e semester in plaats van een toegekende Honours vakkenlijst. 

  Meer informatie over aanmelden voor een AUC vak, vind je op de TOC Canvas pagina

  Informatie over het 2e semester zal rond november online komen te staan. 

Aanmelding niet-honours studenten:

Let op: honours studenten hebben altijd voorrang op een plek!

Indien je niet onder het honoursprogramma valt maar wel interesse hebt in het volgen van een honoursmodule dan kan je contact opnemen met honours-iis@uva.nl.

Je wordt dan op een reservelijst geplaatst en indien er nog plekken vrij zijn kunnen wij je alsnog inschrijven voor het vak. Houdt er wel rekening mee je 1 à 2 weken voor aanvang van het vak pas bericht van ons kunt ontvangen over je eventuele inschrijving.

 • Honours Student Council

  De Honours Student Council is onderdeel van Extensus en heeft als doel de kwaliteit van het honoursonderwijs vanuit de visie van de student te evalueren en te waarborgen. De Council bestaat uit studenten en is er voor alle honoursstudenten van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor meer informatie kunt u terecht op de website

 • Honourscursussen in het buitenland

  Hier vind je honourscursussen die in het buitenland worden gegeven. Deze honourscursussen worden door andere instituten aangeboden en je hebt hier ook toestemming van je examencommissie voor nodig.

  Deze cursussen worden het komend jaar aangeboden:

  Summer school 2020 - stedelijk erfgoed in Athene, Florence, Rome en Sint Petersburg = HELAAS GECANCELLED!!

  Er wordt deze zomer een interessante summer school georganiseerd voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten van verschillende universiteiten. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor UvA-studenten. Tijdens de zomerschool staan studenten stil bij het stedelijk erfgoed in Athene, Florence, Rome en Sint Petersburg. Het rijke en veelzijdige erfgoed van deze steden stelt verschillende uitdagingen. Denk aan verregaande commercialisering en toeristische druk. Of aan spanningen tussen enerzijds de eisen die hedendaagse stadsbewoners en bedrijven stellen aan de stedelijke omgeving, en anderzijds het behoud van historische gebouwen en stedelijke patronen. Of denk aan technische vraagstukken van conservering en behoud. Of aan het wegvallen van historische functies (zoals bij veel kerken en kloosters) en de kwestie van economisch rendabel hergebruik van dergelijke gebouwen. Dit zijn mogelijke onderwerpen waar deelnemende studenten onderzoek naar kunnen doen tijdens deze summer school.

  Praktische informatie

  Doelgroep:          honourstudenten en andere zeer gemotiveerde tweede- en derdejaars bachelorstudenten.

  Programma:        startdagen en slotbijeenkomst in Utrecht en veldwerk op locatie in Rome, Sint-Petersburg, Athene of Florence.

  Omvang:              de totale omvang van het programma staat gelijk aan 7,5 EC

  Aanmelden:        tot en met 13 april 2020 via M.S.Sillekens@uva.nl. Daarna volgt een selectieprocedure via de Universiteit Utrecht.

  Zie de bijlage hieronder voor meer informatie. Daarnaast wordt er z.s.m. een bericht op de website geplaatst op https://buitenland.uva.nl/kort-verblijf/overig-aanbod/overig-aanbod.html

  NAHSS (2020 = HELAAS GECANCELLED!!)

  De NAHSS is een samenwerking van alle Nederlandse universiteiten, de overheid en enkele toonaangevende bedrijven. De NAHSS is gericht op ambitieuze tweede- en derdejaarsbachelor studenten. 

  Informatiebijeenkomsten op 20, 21 en 29 november en de aanmeldperiode is van 1 dec tot 8 jan. 

  www.nahss.nl

 • Evaluatiecommissie IIS Honoursonderwijs

  De Evaluatiecommissie Honoursonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Honoursonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS honoursonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS honoursonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS honoursonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via honours-iis@uva.nl

  En/of ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair honoursonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de honours evaluatiecommissie? Stuur dan een mail met korte motivatie en cv naar honours-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.