Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodules

 • Toelatingseisen

  Over het Honoursonderwijs

  Een Honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 30 studiepunten die studenten tijdens de bachelor volgen. Voor het volgen van het Honoursprogramma gelden bepaalde ingangseisen en dat geldt ook voor het krijgen van een aantekening van het Honoursprogramma op het diploma. Vraag bij de honourscoördinator of studieadviseur van je eigen faculteit na welke eisen voor jou gelden.

  Wij behandelen alleen de inschrijvingen van onze eigen Honoursmodules en kunnen je daarom niet van advies voorzien op bovenstaande en andere aspecten binnen het Honoursprogramma, zoals de invulling, alternatieve oplossingen en het volgen van bijv. facultaire (Honours) vakken.

  Niet-Honoursstudenten

  Indien je niet onder het Honoursprogramma valt maar wel interesse hebt in het volgen van een Honoursmodule, kan je contact met ons opnemen door te mailen naar honours-iis@uva.nl. Je wordt dan op een reservelijst geplaatst; indien er nog plekken vrij zijn en er geen honoursstudenten op de wachtlijst staan, kunnen wij je alsnog inschrijven voor het vak. Houd er wel rekening mee je 1 à 2 weken voor aanvang van het vak pas bericht van ons zult ontvangen over je eventuele inschrijving. Let op: Honoursstudenten hebben altijd voorrang op een plek.

 • Aanmelden

  Let op: De inschrijving voor de honoursvakken van het 2e semester is gesloten!

  Indien je te laat bent en je je nog steeds wilt aanmelden, kan je vanaf maandag 8 januari 2024 een mail sturen naar honours-iis@uva.nl Wij kunnen dan aangeven of er nog vakken zijn met beschikbare plekken + vakken met een (korte) wachtlijst.

  Let op:

  • Dit geldt alleen voor UvA honours vakken. VU- en AUC-honours vakken vallen hier niet onder!
  • Docenten van de vakken mailen heeft geen zin. De Honours administratie is verantwoordelijk voor de toelating tot de vakken.

  Omdat wij plaatsing niet kunnen garanderen, raden wij je aan om contact op te nemen met de honours coördinator en/of studieadviseur van je eigen faculteit om alternatieve opties voor je honours programma te bespreken. Zij kunnen je informeren/adviseren of er bijvoorbeeld ook facultaire honours vakken zijn die je kunt volgen in het 2e semester. Indien zij je ook niet verder kunnen helpen, word je helaas verzocht om je aan te melden in juni voor de honours vakken van het 1e semester 24-25.

  Alle UvA-, VU- en AUC-honoursstudenten kunnen zich tussen vrijdag 1 december (10.00 uur) en dinsdag 5 december (23.00) uur inschrijven voor de interdepartementale honoursvakken van het 2e semester door het aanmeldingsformulier in te vullen.

  De inschrijving voor semester 1-vakken vindt plaats rond begin juni, de inschrijving voor semester 2-vakken rond begin december. Houd voor de exacte inschrijfdata deze website in de gaten. Aanmeldformulieren komen tzt online.  

  • Plaatsing in de vakken zal willekeurig zijn en niet op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Let op: schrijf je op tijd in want plaatsing na 5 december is niet gegarandeerd.
  • 
  Je ontvangt in de week van 18 december bericht over je plaatsing(en) bij één of twee vakken aan de UvA, VU en AUC.
  • Belangrijk: let bij het kiezen van een vak op overlap in de planning met je andere vakken. Nadat je bent geplaatst in het vak van jouw voorkeur, gaat de docent en de administratie van het Honoursprogramma ervan uit dat je fysiek aanwezig kunt zijn tijdens de geplande uren. Eventuele vervanging van een ander vak is alleen mogelijk bij honoursvakken aan de UvA, en alleen als er nog plaatsen beschikbaar zijn.
  • Per semester kun je maximaal 12 studiepunten aan interfacultaire vakken volgen. De meeste interfacultaire honourscursussen zijn 6 studiepunten.
  • Wij vragen je 4 voorkeuren naar keuze te kiezen; je wordt het komende semester in één of twee vakken geplaatst. Elk semester heb je de mogelijkheid om opnieuw vier vakken te kiezen.

  • Voor vragen over je vakinschrijving, mail naar honours-iis@uva.nl 
  • Bij overige vragen en/of problemen over je honoursprogramma, neem dan contact op met de honourscoördinator of studieadviseur van je eigen faculteit.

  Het is verplicht om vier verschillende voorkeuren op te geven:

  • Voor UvA-studenten: 1e en 2e voorkeur kunnen UvA-, VU- of AUC-modules zijn; 3e en 4e voorkeur zijn UvA-modules. 
  • Voor VU-studenten: 1e en 2e voorkeur kunnen UvA-, VU- of AUC-modules zijn; 3e en 4e voorkeur zijn VU-modules. 
  • ​​​Voor AUC-studenten: Alle voorkeuren zijn UvA- en VU-vakken (geen AUC-vakken). 

  Je kunt aangeven of je één of twee modules wilt volgen. Alleen als je in één semester 12 EC moet halen, ben je gegarandeerd voor een tweede vak. Dit wordt nagegaan bij de honourscoördinator of studieadviseur van jouw faculteit.

  Neem bij vragen contact met ons op door te mailen naar honours-iis@uva.nl.

  Als je inschrijving voor het honoursprogramma nog niet compleet is, kan je je alsnog aanmelden voor de vakken. Mocht blijken dat je niet aan de honours-vereisten voldoet, is het altijd mogelijk je uit te schrijven voor het vak. Je deelname aan het honoursprogramma wordt gecontroleerd bij de honourscoördinator of studieadviseur van je faculteit. Neem voor verdere vragen ook altijd contact op met de honourscoördinator of studieadviseur.

  AUC Honoursvakken

  Alle UvA-, VU- en AUC-honoursstudenten kunnen zich aanmelden voor een AUC-vak door hetzelfde aanmeldingsformulier in te vullen.

  • Je kunt één of twee voorkeuren opgeven voor een AUC-vak (als eerste en/of tweede keuze in het aanmeldingsformulier).
  • De meerderheid van AUC-vakken heeft ingangseisen. Deze zijn te vinden op studiegids.uva.nl onder het kopje ‘Required prior knowledge’.
  • Je dient je cijferlijst te uploaden van afgeronde vakken (dit mag een screenshot van UvA NET of VU zijn) en een korte motivatie.
  • Aanmeldingsformulieren zonder de verplichte uploads worden niet in behandeling genomen.
  • Aanmeldingsformulieren zonder cijferlijst worden niet in behandeling genomen.
  • Aanmeldingsformulieren die zijn ingeleverd na 5 december worden niet in behandeling genomen, dus zorg dat je je op tijd aanmeldt.
  • Studenten worden voor deze vakken geselecteerd door AUC op basis van de afgeronde bachelorvakken. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, maar je soortgelijken vakken hebt gevolgd, kun je je nog steeds aanmelden.
  • Voor VU-studenten regelt AUC je bijvakinschrijving aan de UvA/AUC. Dit hoef je niet zelf te regelen in Studielink.
  • Op deze website vind je meer informatie over alle AUC-vakken.
  • Mocht je vragen hebben over AUC-vakken, neem dan contact op met servicedesk@auc.nl.
 • Try Out Class

  Honours Try Out Class

  Tijdens de Try Out Class informeren we alle geïnteresseerde UvA- en VU-honoursstudenten over de interdepartementale honoursvakken van de UvA, VU en AUC die in semester 2 van 2023-2024 worden aangeboden.

  Datum: donderdag 30 november 2023
  Tijd: 17:30 - 20:30 uur
  Locatie: Zaal D0.09 - Oudemanhuispoort, 1012 CN Amsterdam
  Voor wie: Alle UvA-, VU- en AUC-honoursstudenten die zich willen inschrijven voor een interfacultair honoursvak voor semester 2, 2023-2024

  Wat is de Try Out Class?
  Voorafgaand aan elk semester kun je een Try Out Class volgen met presentaties van alle interdepartementale honoursvakken van UvA-, VU- en enkele AUC-vakken. Tijdens de dagen na de Try Out Class kun je je aanmelden voor de honoursvakken van jouw voorkeur door het digitale aanmeldingsformulier op onze website in te dienen.

  Contactinformatie
  UvA Honours: Andrea Manneke en Marleen van der Meer: 
  honours-iis@uva.nl 
  VU Honours: Eva Meijerink, Joke Verwers en Gemma van der Wal:
  honours@vu.nl 
  AUC Honours: Jack Rockett:
  Servicedesk@auc.nl

 • Evaluatiecommissie

  De Evaluatiecommissie Honoursonderwijs waarborgt de kwaliteit van het Honoursonderwijs. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS-Honoursonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS-Honoursonderwijs volgen.

  De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS-Honoursonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen door te mailen naar honours-iis@uva.nl.

  Ben je docent of student met ervaring in het geven of volgen van interdisciplinair Honoursonderwijs? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van de Honours evaluatiecommissie? Stuur dan een e-mail met korte motivatie en cv naar honours-iis@uva.nl We zoeken regelmatig nieuwe leden.

 • Amsterdam Honours Student Council (AHSC)

  De Amsterdam Honours Student Council (AHSC) is onderdeel van Extensus en heeft als doel de kwaliteit van het Honoursonderwijs vanuit de visie van de student te evalueren en te waarborgen. De Council bestaat uit studenten, en is er voor alle Honoursstudenten van de VU en de UvA. Voor meer informatie, bekijk de website

  Extensus is de studievereniging voor Honoursstudenten van de UvA, VU en AUC. Als lid van Extensus heb je de unieke kans om een waardevol netwerk op te bouwen en vrienden te maken met studenten buiten je eigen opleiding en/of universiteit. Extensus organiseert het hele jaar door sociale evenementen, zoals borrels, gala's en studiereizen, loopbaanevenementen, zoals inhouse-dagen, consultancy drinks, een career dinner en trainingen en academische evenementen, zoals masterclasses met inspirerende mensen. Word hier lid van Extensus, bezoek de website, Instagram (@extensus) of e-mail naar extensus@gmail.com.

 • Honourscursussen in het buitenland

  Hier vind je Honourscursussen die in het buitenland worden gegeven. Deze worden door andere instituten aangeboden. Je hebt hier ook toestemming van je examencommissie voor nodig.

  • De Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS) is een samenwerking van alle Nederlandse universiteiten, de overheid en enkele toonaangevende bedrijven. De NAHSS is gericht op ambitieuze tweede- en derdejaars bachelorstudenten. Jaarlijks worden 100 excellente studenten van diverse studieachtergronden en universiteiten geselecteerd om deel te nemen aan de NAHSS. 
  • Lees hier meer informatie over mogelijkheden voor studeren in het buitenland
 • Onderwijsvisie

  Bij het Honoursonderwijs van het IIS staan vijf ambities centraal: interdisciplinariteit, ruimte voor experiment, persoonlijke- en academische ontwikkeling, academische reflectie en aandacht voor actuele kwesties. Lees hieronder de volledige onderwijsvisie.