Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Van 24-26 oktober presenteerde het Instituut voor Interdisciplinaire Studies een uitverkochte internationale Association for Interdisciplinary Studies (AIS) conferentie. Op de Roeterseilandcampus van de UvA kwamen 30 verschillende nationaliteiten vanuit 5 continenten samen om kennis uit te wisselen over Interdisciplinarity in global contexts.

Transdisciplinariteit als volgende stap
Tijdens de conferentie werd duidelijk dat transdisciplinariteit de toekomst heeft bij het zoeken naar oplossingen naar complexe maatschappelijke problemen zoals migratie, veiligheid, klimaatverandering of armoedebestrijding: input van overheden, ngo’s, het bedrijfsleven, maar ook van bewoners of andere belanghebbenden is dus essentieel bij die zoektocht. In het onderwijs moeten studenten daarom ook allerlei extra vaardigheden leren die ze nodig hebben in een snel veranderende toekomst. Denk aan systeemdenken, scenarioplanning, interculturele communicatie en kritisch denken. Belangrijke vragen tijdens de AIS Conferentie waren: hoe kunnen we niet-academische inzichten meenemen in wetenschappelijk onderzoek? Houden we voldoende rekening met de machtsverhoudingen die spelen bij het bepalen van de onderzoeksagenda? Helder werd in ieder geval dat globale uitdagingen zoals klimaatverandering, migratie of economische ongelijkheid enerzijds een globaal karakter hebben, maar anderzijds er steeds verschillend uitzien wanneer deze bekeken worden op regionaal of lokaal niveau

Lucy Wenting, directeur Instituut voor Interdisciplinaire Studies over de ‘re-design’ van interdisciplinair onderwijs:
,,De focus op bepaalde maatschappelijke thema’s kan in de toekomst veranderen, maar de ‘meta-skills’ die we studenten meegeven met inter-en transdisciplinair onderwijs zorgen er voor dat zij ‘futureproof’ zijn. De afgelopen AIS conferentie heeft onze overtuiging versterkt dat wij studenten vaardigheden moeten aanleren waarmee ze kennis kunnen integreren en leren open staan voor het vinden van ‘common ground’ tussen verschillende vakgebieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij zich realiseren dat onderzoek altijd onderdeel is van een bepaalde maatschappelijke context. Immers: de groep ‘stakeholders’ die je betrekt bij het verzamelen van je data of het ontwikkelen van je vraag, bepaalt mede de uitkomst.”

Regionalisme als clusters van kennis
Op het gebied van inter of transdisciplinair onderzoek besprak de internationaal gerespecteerde en (ook door onze KNAW en verschillende Nederlandse universiteiten) geconsulteerde prof. em. Julie Klein hoe de globale context impact heeft op de problemen en uitdagingen die inter-en transdisciplinaire onderzoekers tegen komen:
,,Ik denk dat we tegenwoordig meer moeten kijken naar de complexiteit van regionalisme en hoe de reflectie op thema’s zoals klimaatverandering verschillende uitkomsten per regio kan hebben met verschillende vormen van kennis die hier invloed op uitoefenen. Al in de AIS journal van 2017 schreef Bianca Vienna Baptista een interessant artikel dat regionalisme niet wordt begrensd door geografie, en we regionalisme kunnen zien als clusters van kennis. Wat hier achter zit is de priorisering van academische kennis die wordt uitgedaagd door regionale, nationale en lokale schalen, waarbij ook de kloof tussen academische, of koloniale kennis en de inheemse kennis of niet-wetenschappelijke kennis moet worden verkleind. Hier zijn machtsverhoudingen in het spel die we niet kunnen negeren.”

Nieuwsgierig geworden naar de inhoud van dit congres? Een videoregistratie van de plenaire sessies is online terug te zien via onderstaande button

Wil je meer weten over hoe er interdisciplinair onderwijs wordt ontwikkeld binnen de UvA? Klik hier.
Meer informatie over de Association for Interdisciplinary Studies, klik hier