Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het afgelopen jaar hebben we een aantal docenten van PPLE, AUC en het IIS gevraagd onderzoek te doen naar interventies binnen hun eigen interdisciplinaire onderwijs. Er zijn nieuwe inzichten binnen gehaald op de volgende onderwerpen; Authentic Learning, Skills for the future, Assessment of systems thinking and interdisciplinary competencies, implementation of rubrics, Creative Citizenship en Rethinking interdisciplinarity in a Liberal Arts context.

Emma van der Zanden van het IIS onderzocht hoe alumni aankijken tegen het ‘sluitstuk’ van de opleiding BSc. Future Planet Studies, het Interdisciplinary Project. Binnen dit vak doen studenten in kleine groepjes aan de hand van een casus een eigen onderzoek. Aan de hand van open vragen en stellingen onderzocht Emma of alumni vaardigheden op het gebied van systeemdenken en interdisciplinariteit hadden opgedaan en of ze deze ook in hun huidige baan terug zagen. Uit data van 127 alumni bleek dat duidelijk zo te zijn. Wel zijn er ook suggesties voor verbeterpunten, vooral op het gebied van het explicieter ontwikkelen van sommige vaardigheden (zoals teamvaardigheden) en de opbouw van het vak.

Wil je meer weten over de verschillende onderzoeken die zijn gedaan mail dan naar iis-onderwijslab@uva.nl