Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onze Bèta-gamma alumni staan erom bekend op interessante plekken terecht te komen. Zo ook Elske Voermans, begonnen met Bèta-gamma in 2009, die zich op dit moment inzet voor (interdisciplinair) onderwijs aan vluchtelingen in Griekenland. Ze is bezig met een boek te schrijven over haar ervaringen, zowel over de lesmethodes als over de bijzondere karakters die op haar pad kwamen.

“Eigenlijk was het de bedoeling dat ik op dit moment weer in Nederland zou zijn, maar vanwege corona liep alles een beetje anders”, vertelt Elske lachend. We beginnen bij het begin: Elske had via een bekende over Bèta-gamma vernomen en vond het fijn dat de opleiding zowel breed als gespecialiseerd was. De interdisciplinariteit en de kracht van verbindingen maken sprak aan, in combinatie met het “buiten de hokjes denken”.  Ze koos voor de major economie samen met veel antropologievakken. Haar favoriete herinnering aan Bèta-gamma? “Het eerste jaar was echt zo leuk! De groep mensen, de colleges, alles was zo interessant en de gelijkgestemdheid onder de studenten heel groot. Ook als colleges niet verplicht waren was de opkomst hoog, omdat het ook gewoon gezellig was. Hierna instromen bij economie was even wennen, maar gelukkig was ik samen met een medestudent Bèta-gamma, met wie ik erg goed bevriend raakte.” Na haar bachelor koos Elske voor de master International Development Studies in Wageningen.

Op de fiets naar Griekenland

de Duitse NGO ‘Soup and Socks e.V.’ en biedt echt een platform voor onderwijs, empowerment en ontmoeting. Toen mijn tijd na 1,5 maand erop zat stapte ik weer op de fiets terug naar Nederland met het idee een baan te gaan zoeken. Echter, eenmaal op Hollandse bodem dacht ik: waarom zou ik niet teruggaan naar Griekenland? Ik had geen reden om te blijven en had het erg naar mijn zin gehad.” En zo geschiedde, Elske keerde terug en ging aan de slag bij het naaiatelier. Langzamerhand rolde ze in de rol van co-manager. Samen met drie andere coördinatoren kwamen er meer logistieke en organisatorische taken bij. “Ik werkte nog steeds op locatie, maar was ondertussen ook mails aan het beantwoorden over bijvoorbeeld fundraising of recruitment voor de organisatie. Na een tijdje werkte ik ook in de fietswerkplaats, hier werd ik hoofdfacilitator en zorgde ervoor dat iedereen hulp en de juiste materialen kreeg.”

Eenmaal op Hollandse bodem dacht ik: waarom zou ik niet teruggaan naar Griekenland? Ik had geen reden om te blijven en had het erg naar mijn zin gehad.
Foto's: Elske Voermans

Interdisciplinaire lessen

Op een gegeven moment kwam hier het lesgeven bij. Samen met Joram uit Spanje zette Elske de ‘Science Wednesday’ klas op voor tieners uit het kamp. “In het begin waren dit losse experimenten op woensdag, maar op een gegeven moment hadden we een structuur van 2 lessen per week, maar de naam werd grappig genoeg nooit veranderd. De lessen waren altijd gebaseerd op een thema, zoals ‘de aarde’. Binnen zo’n onderwerp kwamen dan automatisch verschillende disciplines aanbod, bijvoorbeeld sterrenkunde (de plek van de aarde in het heelal), geschiedenis (wat dachten mensen vroeger over de positie van de aarde) en geografie (verschillende aardlagen). Mijn Bèta-gamma bachelor heeft natuurlijk grote invloed gehad om de lessen op deze manier op te zetten.”

Van losse lessen naar een heel boek

“Er waren zeker uitdagingen waar we tegenaan liepen, zoals bijvoorbeeld cultuurverschillen, standaard drie verschillende talen in één klaslokaal of een wisselend publiek omdat sommige mensen weer waren doorgereisd. Gaandeweg vonden we oplossingen en probeerden alles zo goed mogelijk werkbaar te maken. Gemiddeld hadden we een klas van 10 tieners en qua aantal was dit prima. Ons doel was om zo min mogelijk van taal afhankelijk te zijn, zodat dit geen belemmering vormde, maar je ontkomt niet aan een beetje taal. We merkten wel dat het zo praktisch mogelijk houden wel motiverend werkte. Er werd veel tijd en moeite in de lessen gestoken en in principe gaven we de lessen maar één keer. Op een gegeven moment dachten we: het is zo jammer dat al deze informatie verloren gaat. We hebben zoveel ervaring opgedaan op het gebied van lesgeven in deze speciale context en los van het informatieve en praktische gedeelte zou het ook zo leuk zijn om de persoonlijke verhalen te vertellen die ons ter ore kwamen. Dus toen ontstond weer het volgende project: een boek schrijven! Zo hopen we andere organisaties weer te helpen in een vergelijkbare context.”

Corona: uitstel terugkomst en online virusvideo’s
Begin 2020 was Elske zelf klaar om weer naar Nederland terug te keren met het idee om op afstand samen met Joram verder aan het boek te schrijven. “Na een aantal jaar in Griekenland te zijn geweest, merk ik dat ik meer behoefte heb aan een stabielere omgeving, vooral in sociale zin. Het is bij de organisatie, net als bij de vluchtelingen, een komen en gaan van mensen. Niemand doet dit heel lang en het is best vermoeiend om keer op keer nieuwe sociale contacten op te doen.” Het plan was om via een taalcursus in Jordanië terug te gaan naar Nederland. Maar toen brak de coronacrisis uit. “Eenmaal in Jordanië werd duidelijk dat het coronavirus roet in het eten zou gooien en besloot ik in plaats van naar Nederland, naar Griekenland terug te gaan. Hier kan ik in ieder geval samen met Joram werken aan het boek, in plaats van apart ieder aan zijn eigen stukken. Naast het schrijven van ons boek organiseren we nu ook online lessen over virussen. De fysieke lessen vinden nu geen doorgang, dus we zijn bezig met het maken van filmpjes om uit te leggen hoe virussen werken zodat iedereen ook beter begrijpt wat corona inhoudt. Dit is weer een nieuwe, super leerzame ervaring. Over een tijdje ga ik weer naar Nederland, maar voor nu wacht ik de situatie nog even af en werk ik ondertussen aan het boek. We hopen over drie à vier maanden de eerste versie af te hebben. Dan is het echt tijd om terug te gaan naar Nederland, ik moet op een gegeven moment toch maar beginnen met die studieschuld afbetalen!”

Meer info over Habibi.works:

https://www.facebook.com/HabibiWorks/ 

@habibiworks

habibi.works 

Foto's: Elske Voermans