Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) wil iedereen binnen de Universiteit van Amsterdam de kans geven te experimenteren met hun onderwijs. Daarom biedt het op verschillende thema’s de mogelijkheid aan onderwijsprofessionals om pilotprojecten op te starten. Het afgelopen jaar betrof het vaardigheden opdoen binnen het projectonderwijs. Eén van de docenten die hiermee aan de slag is gegaan is docent Anco Lankreijer van het Amsterdam University College (AUC). Wij spraken hem over de essentie van het vak ‘Big Questions in Time’, hoe het IIS betrokken was bij de ontwikkeling hiervan en wat de corona crisis voor uitdagingen én kansen biedt nu het vak daadwerkelijk is begonnen.

“Binnen het AUC willen we meer interdisciplinariteit aanbieden. In het kader daarvan zijn we bezig met het ontwerpen van een vernieuwde cursusreeks ‘Big Questions’. Verschillende interdisciplinaire thema’s zullen bij deze cursussen aan bod komen, met als voornamelijk doel het interdisciplinaire aspect concreet en tastbaar te maken. De cursus ‘Big Questions in Time’, waar de IIS-beurs voor ter beschikking is gesteld, draait om het thema tijd. Wat is tijd eigenlijk? Dit is een simpele maar tegelijkertijd ook zeer lastige én fascinerende vraag. Vanuit verschillende invalshoeken en disciplines wordt er heel verschillend naar gekeken en over gedacht. We hebben veel ideeën over tijd en gebruiken deze om verhalen te vertellen en gebeurtenissen te plaatsen: flashbacks, toekomstdromen en dan zijn er ook nog verschillende tijdschalen. Een erg interessant thema waar stiekem ook veel filosofie in zit.”

Workshops boden concrete handvatten

Samen met het IIS is Lankreijer en collega’s Dora Achourioti en Joost Krijnen aan het werk gegaan om de cursus te ontwikkelen. De expertise van het IIS kon het gewenste interdisciplinaire aspect handen en voeten geven. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan interdisciplinaire werkvormen. Hoe kun je vanuit verschillende disciplines zo goed mogelijk samenwerken? Welke skills heb je hiervoor nodig en hoe verdeel je de taken onderling? “We hebben fantastische workshops gekregen met veel voorbeelden uit de praktijk. Hier hebben we veel inspiratie uitgehaald. Verschillende werkvormen, zoals bijvoorbeeld de ‘Double Diamond’ en ‘Competence Mapping’, zijn met succes binnen deze cursus geïntegreerd.”

Implementeren van creatieve toetsvormen

De ontwikkeling van het vak duurde grofweg ¾ jaar, waar steeds elke bijeenkomst voortborduurde op de verkregen kennis en gestelde leerdoelen van een vorige sessie. “Er kwamen veel leuke ideeën uit, heel authentiek. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een aantal alternatieve toetsvormen waarvan de belangrijkste het bouwen van een installatie is, om zo op eigen wijze het concept ‘tijd’ uit te beelden. Het bouwen van installaties is helemaal uit de comfort zone van onze studenten, wat de creativiteit bevordert. Een aparte toetsvorm is wat mij betreft typerend voor interdisciplinariteit. Vervolgens volgde er nog een workshop om de beoordelingscriteria te ontwikkelen.”

Door de corona crisis juist globaal

Toen het vak net van start ging brak de corona crisis uit. Een extra uitdaging, maar van de nood werd een deugd gemaakt. Oorspronkelijk stond er een excursie in de planning om een bezoek te brengen aan Museum Zaanse Tijd in Zaandam. Echter toen bleek dat dit niet door kon gaan ontstond de gedachte: als we dan toch online gaan, waarom ons dan beperken tot Nederland? “Verschillende musea, over de hele wereld, hebben online een mooie collectie. We besloten o.a. een museum uit Teheran en Londen over het thema tijd toe te voegen. De opdrachten konden op afstand worden uitgevoerd en ook de digitale groepsvorming verliep goed. In verschillende break out rooms werd meteen hard gewerkt. Het enthousiasme van de studenten is erg groot en inspirerend.” 

Het AUC als museum

Ook de eindpresentatie van de installaties is door corona aangepast. Het originele plan om alle installaties fysiek ten toon te stellen kan helaas niet doorgaan. Maar ook hier wordt aan creatieve oplossingen gewerkt: “we gaan zelf ons AUC gebouw omtoveren tot een virtueel ‘Time Museum’ waar we de installaties digitaal “aan de muur hangen”. Juist nu we niet bij elkaar kunnen zijn vonden we het erg belangrijk om wel onze vaste stek hierbij het decor te laten zijn. Zo houden we op onze eigen wijze toch dat community gevoel. We doen gewoon net alsof we tóch het gebouw in kunnen. Het maken van de daadwerkelijke installaties is wel ingewikkelder geworden op afstand en we zijn erg benieuwd naar de uitkomsten. Maar met zo’n mooie gemotiveerde club studenten kan het gewoon niet misgaan.”

Enkele weken na dit interview werd het vak succesvol afgerond met de online tentoonstelling: ‘It’s about Time’. Studenten hebben met behulp van o.a. zelfgemaakte 3D figuren, video’s en games hun creativiteit en opgedane kennis op innovatieve wijze geëtaleerd, zie een aantal afbeeldingen hieronder. Zelf een kijkje nemen? Dat kan! Volg dan deze link.

AUC als virtueel museum
Minecraft game
Spiralen van tijd