Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Na drie jaar neemt het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) afscheid van wetenschappelijk directeur professor Henkjan Honing die het stokje vanaf 1 augustus overdraagt aan professor Luca Bertolini. Voor beiden een mooi moment om het gesprek aan te gaan en te reflecteren op zowel hun persoonlijke band met het IIS als hun passie voor interdisciplinair onderwijs en wetenschap binnen de Universiteit van Amsterdam.

Een introductie: kennismaking met het IIS

Bertolini: “Onze afdeling Geografie Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies (GPIO) is al ruime tijd betrokken bij de bacheloropleiding Future Planet Studies (FPS). Ik heb aan enkele vroege FPS overleggen meegedaan, FPS studenten op college gehad en scripties begeleid. Maar toen was ik mij er niet van bewust dat deze studie uit de koker van het IIS komt. Met het IIS als onderwijsinstituut ben ik voor het eerst in aanraking gekomen via de keuzevakken die elke semester worden aangeboden, met die opwindende vaknamen, die me telkens enorm nieuwsgierig maakten naar de inhoud en de vorm (wat nooit een teleurstelling was)! Ook was ik ontzettend geïnspireerd door een workshop over vernieuwende onderwijsvormen die het IIS voor onze afdeling hield. Het activeren, en nog meer dan dat, het idee dat je het initiatief bij de studenten moet leggen sprak en spreekt mij enorm aan. Ik herinner me de kernoefening nog goed: “Het is je allerlaatste lesdag, wat doe je?”. Mijn antwoord was: “Ik neem de studenten mee op pad in de stad, om ze in het echt te laten zien hoe stedelingen ontzettend vindingrijk kunnen zijn!”. Ten slotte werken we sinds een jaar nauw samen aan het boek ‘City Methods’, ter ondersteuning van inter- en transdisciplinair studentenonderzoek naar de stad.”

Copyright: Luca Bertolini
Met het IIS als onderwijsinstituut ben ik voor het eerst in aanraking gekomen via de keuzevakken die elke semester worden aangeboden, met die opwindende vaknamen, die me telkens enorm nieuwsgierig maakten naar de inhoud en de vorm! Luca Bertolini

Een terugblik: waar het meest trots op?

Honing: “De drie jaren als wetenschappelijke directeur van het IIS zijn omgevlogen. Ondanks dat een ingrijpende ziekte maakte dat ik al snel een stapje terug moest doen, heb ik in de periodes dat het wat beter ging toch een bescheiden bijdrage kunnen leveren. Ik herinner me vooral de gesprekken met docenten in een tijd dat er ongehoord veel werkdruk was – in de vorm van jaargesprekken, docentenbijeenkomsten en zo nu en dan een informele koffieafspraak om advies te geven of een zorg weg te nemen. Maar ook de bestuurlijke kant: de jaarlijkse bijeenkomsten met de Raad van Advies staan in mijn geheugen gegrift – destijds sierlijk voorgezeten door Sybolt Noorda –, sessies waarin geadviseerd én gebrainstormd werd over de plannen en richting van het IIS. De jaarlijkse gesprekken met de decanen van de vijf betrokken faculteiten waren altijd inspirerend, maar ook spannend. Er was altijd wel iets om voor te vechten. Ik hoop dat ik Lucy Wenting, die als onderwijsdirecteur feitelijk aan het stuur zat, Linda de Greef en andere collega’s, zo hier en daar heb kunnen helpen met het realiseren van onze gezamenlijke missie: interdisciplinair onderwijs hoog op de agenda zetten binnen de UvA."

"Ik ga proberen het IIS niet te missen. Ik heb met Lucy afgesproken om elkaar met regelmaat te blijven spreken om voeling te houden met het complexe speelveld van interdisciplinair onderwijs en onderzoek binnen en buiten de UvA – een onderwerp dat me na aan het hart blijft.”

Een gezamenlijke passie voor interdisciplinair onderwijs

Honing: “Interdisciplinair onderwijs is wat me naar het IIS trok, en dat begon met het ontwikkelen van de module Music Cognition in de Master Brain and Cognitive Sciences (MBCS), een cursus die ik net in de 10de editie met veel plezier voor het eerst online en volledig interactief heb gegeven. Dat is m’n echte thuis: een klas met studenten met verschillende achtergronden coachen over een onderwerp dat profiteert van verschillende wetenschappelijke perspectieven, methoden en technieken. Ik verheug me dan ook op de IIS / ABC Summerschool van 2021 over hetzelfde onderwerp.”

Copyright: Fred van Diem
Een interdisciplinair opgeleide student is wendbaar. En dat is een belangrijke vaardigheid, met name in deze onvoorziene tijden. Henkjan Honing

Vooruitblik en overdracht

Bertolini: “Ik verheug mij op veel dingen, maar vooral is het de samenwerking met wat oogt als een divers en hecht collectief aan energieke, gepassioneerde, creatieve en capabele mensen, die keer op keer boeiend ideeën weten te toveren. Ik hoop vooral ze te kunnen helpen dit door te zetten! Henkjan, wat zou je mij nog willen meegeven?”

Honing: “Interdisciplinariteit staat al langer, en met steeds een iets ander accent, op de universitaire agenda. Dat is echter niet vanzelfsprekend: het belang van interdisciplinariteit moet steeds opnieuw uitgelegd en soms zelfs verdedigd worden. Dat belang zou je kunnen samenvatten als ‘adaptable to change’: een interdisciplinair opgeleide student is wendbaar. En dat is een belangrijke vaardigheid, met name in deze onvoorziene tijden. Daarnaast blijft het zoeken naar de juiste universitaire infrastructuur, waarin interdisciplinariteit optimaal kan floreren, een grote uitdaging. Tenslotte, een accent waar ik ook denk dat het IIS de komende tijd grote stappen kan maken is de relatie met de maatschappij, zowel de internationale globale context als juist fysiek dichtbij. Luca Bertolini heeft de ervaring om dat verder vorm te geen, inclusief zijn expertise wat betreft de onderwijstechnische uitdagingen die dat oplevert. Ik wens je veel succes, Luca!”

It is not the strongest that survives, not the most intelligent. It's the one that is most adaptable to change. Charles Darwin

Bertolini: “Ik zal mijn best doen, Henkjan! Mooie quote trouwens. Laat me dan er nog deze naast zetten, om het collectieve van de onderneming te benadrukken."

Nobody is smarter than everybody Rod Collins