Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vandaag is het SDG Action Day! Een mooi moment om stil te staan bij het belang en de urgentie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geformuleerd door de Verenigde Naties. Het IIS streeft er continue naar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod van de opleidingen en de keuzevakken.

De bacheloropleiding Future Planet Studies is specifiek gericht op de complexe vraagstukken rondom mens en aarde waarbij doelen als klimaatactie, verantwoorde consumptie en productie en duurzame steden en gemeenschappen een belangrijke plek innemen in de opleiding. Voorbeelden van vakken waarin deze thema’s terugkomen zijn: Toekomstperspectief voor de Aarde, Energietransities en Kwaliteit van Leven. Binnen de bacheloropleiding Bèta-gamma worden actuele maatschappelijke vraagstukken behandeld binnen thematische vakken zoals: De Stad, Humane AI en Wetenschap in Praktijk. In het keuze- en honoursonderwijs kunnen verschillende SDG’s aan bod komen afhankelijk van het gekozen vraagstuk. Bij elk vak staat vermeld aan welke doelen wordt bijgedragen binnen het vak. 

Duurzaam en verantwoord consumeren 

Op deze themadag lichten we graag een concreet voorbeeld uit, namelijk het IIS-honoursvak: ‘What Do We Talk About When We Talk About Waste?’, waarin studenten SDG 12: Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns eigen maken. Aan de hand van verschillende colleges en opdrachten wordt studenten gevraagd om na te denken over wat ‘afval’ nu precies inhoudt vanuit hun eigen vakgebied, maar ook juist hoe hier vanuit andere disciplines naar wordt gekeken. Verschillende vragen die aan bod komen gedurende de cursus zijn: Wat betekent het om verantwoord en duurzaam te consumeren? Hoe geef je invulling aan het begrip waarde en hoe kan deze waarde worden behouden? Hoe kijken verschillende disciplines en culturen naar kringlopen en hoe zijn deze door de tijd heen veranderd? Denk hierbij bijvoorbeeld aan houtsnippers versus elektronisch afval, waar beide een andere benadering vereisen. Van de studenten wordt verwacht dat zij zich zeer kritisch opstellen tegenover zowel voor hen bekende als onbekende concepten rondom het thema. 

Bron: Verenigde Naties