Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studenten van zes verschillende opleidingen aan de UvA gaan dit semester aan de slag met de online Design Thinking Pressure Cooker. Met een deelname van in totaal bijna 300 studenten, is de IIS Pressure Cooker nu groter dan ooit. Volgende week gaan de eerste Pressure Cookers van start.

Geheel online

,,Het idee om een online Pressure Cooker te ontwikkelen lag er al, omdat we de werkvorm in de toekomst breder en internationaal in willen zetten, maar door corona zijn we hier versneld mee aan de slag gegaan,” vertelt projectleider Rosanne van Wieringen. Samen met onderwijstechnoloog Hans de Zwart koos ze online tools om deze vertaalslag te maken en werkten ze een format uit. ,,De Pressure Cooker kan nu in theorie live in de classroom, geheel online of hybride plaatsvinden.” 

Design Thinking

De Design Thinking Pressure Cooker is een werkvorm waarin studenten onder tijdsdruk aan een real life vraagstuk werken volgens de vijf stappen van de Design Thinking methode. De stappen brengen de studenten uiteindelijk tot een oplossing in de vorm van een product, een dienst of advies. 

Asynchroon werken

Waar de Pressure Cooker oorspronkelijk juist bekend stond om het intensieve karakter waarbij studenten drie hele dagen bijeen kwamen, gaat de module nu uit van een aantal kortere digitale bijeenkomsten. ,,Je kunt studenten niet 8 uur achter een scherm laten zitten,” vertelt Rosanne, ,,maar dankzij de tools kunnen studenten de stappen van het Design Thinking proces asynchroon doorlopen. Ze kunnen bijvoorbeeld volgens hun eigen planning stakeholders interviewen en informatie verzamelen.” Een ander voordeel van de asynchrone aanpak, is dat je de Pressure Cookers gemakkelijker interfacultair of internationaal in kunt zetten: ,,Studenten kunnen het proces door het normale rooster heen plannen.”  

Creatief proces

Een tweede grote ingreep is de invulling van het creatieve proces. Rosanne: ,,We werkten voorheen veel met pen en papier, door te tekenen, schuiven, en de fysieke ruimte te gebruiken. Dat gebeurt nu allemaal online en dat beperkt de vrijheid, creativiteit en interactie. De gekozen tools Mural en Stormz moeten dat ondervangen en de samenwerking op een creatieve manier stimuleren en, heel belangrijk, visueel maken.” 

De aftrap 

Max van der Linden, coördinator van het Honoursprogramma Psychologie integreert de Pressure Cooker al sinds 2016 in zijn programma, en de Design Thinking variant sinds vorig jaar: ,,Ik wil dat studenten in de cursus Breaking Borders 2 niet alleen de grenzen van disciplines breken, maar dat ze tegen het einde van hun bachelor ook de grens met de maatschappij doorbreken. De Pressure Cooker vervult die taak.” Nu past hij de onderwijsvorm voor de eerste keer online toe, voor een grote groep van 59 studenten. ,,Ik vind het geweldig dat Rosanne ervoor heeft gezorgd dat de Design Thinking Pressure Cooker online door kan gaan,” aldus Max. ,,Ik ga het insteken als een groot experiment en heb er vertrouwen in dat de honours studenten daar met toewijding aan gaan beginnen. Ik benieuwd hoe zij het vinden en op welke manier de verschillende teams samen gaan werken.”  

De Pressure Cookers lopen bij de volgende opleidingen:

  • Bachelor Psychologie (FMG)
  • Bachelor Communicatiewetenschap (FMG)
  • Master Communicatiewetenschap (FMG)
  • Minor Entrepreneurship (FEB)
  • Master Politicologie (FMG)
  • Master Brain and Cognitive Sciences (FNWI/IIS)

Docenten die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van de Design Thinking Pressure Cooker kunnen contact opnemen met Rosanne van Wieringen.

Mw. drs. R. (Rosanne) van Wieringen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

WP Groep: Docenten GPIO/ASW