Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Ingrid van Engelshoven, de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schoof op 23 februari aan bij een online college van het keuzevak Big History van het Instituut voor Interdisciplinaire Studie (IIS) . Zij deed dit om een impressie te krijgen van online onderwijs en rechtstreeks van studenten te horen hoe het met hen gaat in tijden van corona. Haar belangrijkste boodschap: “Kijk naar elkaar om en vind - ondanks de beperkingen - manieren om te relaxen en andere mensen te ontmoeten.”

Elke week spreekt de minister met zoveel mogelijk studenten en leerlingen in Nederland om te informeren hoe het met hen gaat tijdens de coronacrisis. Deze schoof ze aan bij een online college van het interdisciplinaire UvA keuzevak Big History dat ongeveer 75 UvA studenten, afkomstig van alle faculteiten, volgen. Na een welkomstwoord van docent Esther Quaedackers stak de minister van wal: “Hoe gaat het met jullie? Ik hoor graag waar jullie tegenaan lopen als het gaat om online onderwijs. Welke zorgen zijn er die jullie willen delen? En dan niet zozeer over jullie studieresultaten, maar vooral over jullie mentale gezondheid.” 

Compensatie collegegeld, proctoring en kwaliteit van onderwijs

De studenten gaven aan de aanwezigheid van Van Engelshoven sterk te waarderen, maar namen zeker geen blad voor de mond en stelden kritische vragen. Naast vragen over de compensatieregeling van het collegegeld uitten de studenten ook hun zorgen rondom proctoring en privacy. Ondanks de geweldige inzet en flexibiliteit van docenten zijn studenten bezorgd of ze dezelfde kwaliteit onderwijs krijgen als vóór de pandemie. De minister geeft aan deze zorg te delen en laat weten dat het hoger onderwijs ‘de eerstvolgende op de lijst is’, zodra meer versoepelingen mogelijk zijn. De verwachting is dat de deuren van universiteiten in maart weer op een kiertje kunnen, dat wil zeggen dat er één dag per week weer on campus lesgegeven kan worden. Uiteraard alleen als de cijfers van het RIVM dit toelaten. “We zien het belang in van fysiek kunnen samenkomen voor studenten en willen jullie aanmoedigen om, zolang het nog niet op de universiteit kan, elkaar toch onderling te zien voor contact”, aldus de minister.

Meer geld voor de mentale gezondheid van studenten

Extra aandacht was er voor vragen rondom de mentale gezondheid van studenten. Van Engelshoven liet weten zich daarover zorgen te maken, met name internationale studenten, aangezien zij in Nederland vaak geen familie en minder vrienden en sociale contacten hebben. Haar advies: “Let een beetje op elkaar, zorg ervoor dat je tenminste één iemand vaak ziet en vraag om hulp van medestudenten, docenten of de decaan als je het nodig hebt. Schaam je niet als je eenzaam of somber bent, je bent niet alleen. Trek op tijd aan de bel.” De minister liet weten dat universiteiten de komende tijd extra geld krijgen om studenten meer te helpen met hun mentale gezondheid. Universiteiten en faculteiten kunnen zelf beslissen hoe ze dat geld besteden.

Welke lessen nemen we mee naar de toekomst?

Ter afsluiting werden de positieve kanten van online onderwijs besproken. Van Engelshoven gaf aan dat blended learning (de combinatie van online leren en contactonderwijs) een ontzettende vlucht heeft genomen het afgelopen jaar. “De kennisclips en mogelijkheid om de stof later terug te kijken zijn waardevol, maar we missen allemaal de live interactie. Daarom hoop ik dat we volgend jaar een mooie mix kunnen maken: de voordelen van online onderwijs, samen met meer tijd voor kleinschalig interactief onderwijs on campus.” Daarnaast liet de minister weten het ontzettend waardevol te vinden dat er veel meer kennisuitwisseling over online onderwijs is tussen universiteiten. “Daar leren we allemaal ontzettend veel van!”