Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De UvA ondernemingsraadverkiezingen komen eraan van 12 tot en met 16 april! Dit jaar doen 8 IIS-docenten mee. Lijsttrekker Njal van Woerden vertelt: "Namens de lijst Docenten4Docenten willen we de structurele onderrepresentatie van docenten en de gevolgen daarvan aankaarten. Wij willen de zetel(s) die wij in de OR krijgen, gebruiken om de structuren in onze organisatie en binnen het FNWI te verbeteren. We willen daarbij een halt toeroepen aan het wegvloeien van talent en potentieel uit onze organisatie, en zoeken naar structuren waarbinnen meer geleerd kan worden uit de (onderwijs)praktijk." Lees hieronder meer over hun motivatie zich verkiesbaar te stellen.

Njal van Woerden, lijsttrekker Docenten4Docenten

Als docenten staan we aan de frontlinie van het onderwijs. Samen met kleine groepen enthousiaste studenten gaan we op zoek naar begrip en toepassing van wetenschappelijke kennis. We ervaren allen ons werk als waardevol, en scheppen veel plezier in het vormgeven van het rijke onderwijsaanbod.

De universiteit kent tegenwoordig twee primaire taken: onderzoek en onderwijs. Hoewel het merendeel van de aanstellingen en de financiën wordt binnengehaald via onderwijs, richten structuren, beleid en representatie zich nog altijd op de traditionele rol van de universiteit als onderzoeksinstituut. Voor een onderwijsinstituut als het IIS levert dit problemen op en als docenten zien we hiervan de impact op de werkvloer.

Om een voorbeeld te geven: een werkgroepdocent krijgt een aanstelling van een maximum van 4 jaar en dit zorgt ervoor dat hij of zij weinig tijd heeft om echt wat aan het onderwijsaanbod bij te dragen. Het eerste jaar is de beginnend docent bezig met uitvinden hoe de organisatie werkt, en wat er van hem of haar verwacht wordt. Het jaar daarop kan er gebouwd worden op de opgedane kennis, en het jaar daarna kan met passie gewerkt worden aan onderwijsverbeteringen in de organisatie. Echter, omdat na het vierde jaar het contract afloopt, ligt de motivatie en blik van de docent-4 dan vooral elders. Zo blijft er van het vierjarig dienstverband, effectief maar zeer weinig tijd over waarin docenten-4 echt kunnen bijdragen aan de continuering en het verbeteren van onderwijs. Dit is jammer, want in de praktijk wordt het onderwijs wel door hem of haar vormgegeven.

Als gekeken wordt naar andere organisaties die als primaire taak hebben onderwijs te geven, is te zien dat hier meer ruimte wordt gegeven aan docenten. Op de HvA zijn docenten de specialisten in de overdracht van hun vakgebied, en ook in het middelbare schoolonderwijs krijgt de leerkracht meer ruimte om zichzelf als professional op te stellen. Het is daarmee vergeleken vreemd dat de docent op de universiteit er zo karig vanaf komt.

Namens de lijst Docenten4Docenten willen we de structurele onderrepresentatie van docenten en de gevolgen daarvan aankaarten. Wij willen de zetel(s) die wij in de OR krijgen, gebruiken om de structuren in onze organisatie en binnen het FNWI te verbeteren. We willen daarbij een halt toeroepen aan het wegvloeien van talent en potentieel uit onze organisatie, en we willen zoeken naar structuren waarbinnen meer geleerd kan worden uit de (onderwijs)praktijk.

Docenten4Docenten is opgericht door Jelle Zandveld, Elmar Jansen, Vikki de Jong, Misha Velthuis, Mieke de Roo, Els Aarts, Jarik Guijt en lijsttrekker Njal van Woerden. Naast de docentenposities behartigt Docenten4Docenten ook andere tijdelijke aanstellingen van zowel Post-docs als PhD’ers. We streven ernaar een inclusieve organisatie te creëren waarin we een zo goed mogelijk klimaat scheppen voor alle mensen binnen de organisatie.

Ondernemingsraadverkiezingen op de UvA

De OR-verkiezingen van 2021 gaan over zeven verschillende ondernemingsraden. Bekijk de kandidatenlijst voor de FNWI hier. Alle UvA- medewerkers ontvangen op 12 april 2021, de eerste dag van de stemperiode, een uitnodiging per e-mail om hun stem uit te brengen, voorzien van een korte uitleg over het stemmen. Lees hier meer over de doelstellingen en aandachtspunten van de Ondernemingsraad FNWI.