Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Elio Baldi, in 2019 uitgeroepen tot UvA Docent van het Jaar, ontwikkelde met zijn Carte Blanche de Honoursmodule 'Open'. Vanaf februari 2022 staat het vak weer op het programma. Hoog tijd voor een follow-up!

Prof. dr. Karen Maex en Elio Baldi tijdens de prijsuitreiking in 2019

Elio Baldi: "De Carte Blanche was voor mij een prachtige en hele spannende aangelegenheid. De waaier aan mogelijkheden die zich ontsluit, alleen al bij de woorden 'carte blanche', dragen ook een verantwoordelijkheid en een uitdaging met zich mee. Mijn gedachten gingen dus alle kanten op, zeker omdat het een interdisciplinaire module betreft."

Uiteindelijk heeft Baldi dat spanningsveld, tussen mogelijkheden en beperkingen, disciplinaire grenzen en interdisciplinaire verkenning, kunnen verdiepen met het thema OpenDe Honoursmodule Open beschouwt het idee en ideaal van openheid in verschillende disciplines en op verschillende plekken in onze maatschappij. Wat maakt openheid aantrekkelijk? En waarom is het zo moeilijk om daadwerkelijk open te zijn op allerlei gebieden?

Impliciete structuur

De colleges hebben een impliciete overkoepelende structuur en nodigen de deelnemers uit om belangrijke kwesties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Baldi: "Het vak is bewust zo opgezet dat zowel de studenten als ik worden uitgenodigd een beetje uit onze comfortzone te komen. Het vak heeft natuurlijk wel een bepaalde structuur, maar tegelijkertijd heb ik geprobeerd niet te veel een vast stramien te volgen, dat zou immers niet passen bij het thema." 

De structuur van het vak was ongewoon en creatief. Ook als de structuur zou worden veranderd, zou de boodschap nog steeds duidelijk en aanwezig zijn, waardoor de opzet open was voor veranderingen en toevoegingen. Dit was niet het enige aspect dat ik leuk vond aan het vak, de inhoud was ook echt inspirerend. Michele Pulicelli, student

Persoonlijke invulling en creativiteit

De lessen worden geopend met een discussie die door de studenten wordt geleid. In de opdrachten gaat het er vooral om dat de studenten reflecteren. Baldi: "Studenten schrijven niet alleen over de thema's die we behandelen, er is ook een creatief eindsymposium. Daarbij is ruim gelegenheid voor een persoonlijke invulling: er zijn enkele criteria voor de opdracht, maar niet een hele duidelijke omschrijving van wat de student precies moet doen. De bijdrage van de student kan dus verschillende vormen krijgen, dicht bij de interesses van de student (zoals muziek of poëzie), of juist vormen die de student wil verkennen en nog niet eerder heeft geprobeerd."

 

Vorm en inhoud

Door middel van deze open opdracht worden de studenten geconfronteerd met hoe moeilijk het is structuur te geven en inhoud te bedenken als (bijna) alles kan. Ze worden uitgedaagd na te denken over hoe de vorm invloed heeft op de inhoud. Ook worden de studenten gevraagd stil te staan bij welk publiek ze willen bereiken met hun bijdrage, en hoe de vorm zich daartoe verhoudt.

Pulicelli: "Open gaf me de kans om interessante en inspirerende filosofische, wetenschappelijke, sociale, politieke, architecturale en literaire kennis op te doen over relevante onderwerpen uit het verleden, het heden en de toekomst. Het besef dat het altijd moeilijk is antwoorden te vinden die op iedereen van toepassing zijn, is ook van invloed op de manier waarop ik kritisch naar wetenschappelijk onderzoek kijk."

Copyright: Monique Kooijmans
Het is bijzonder om te zien hoe studenten van verschillende achtergronden zich verhouden tot deze thematiek, en hoe ze vaak tot prachtige projecten komen. Bij geen enkel ander vak kijk ik dan ook de opdrachten met zoveel plezier na als bij Open, hoe uitdagend de gekozen vorm soms ook voor mij als docent kan zijn! Elio Baldi

Meer informatie

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) reikt jaarlijks de zogeheten 'Carte Blanche' uit aan de UvA Docent van het Jaar. Met deze prijs kan de docent vrij en naar eigen inzicht een interdisciplinaire onderwijsmodule ontwikkelen bij het IIS. De Honoursmodule ‘Open’ wordt dit academisch jaar gegeven van februari tot mei 2022 aan tweede- en derdejaars studenten die deelnemen aan een Honoursprogramma.

Dr. E.A. (Elio) Baldi

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen