Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In de interdisciplinaire honoursmodule 'Queer Planet' wijkt docent en coördinator Michiel Baas af van een specifiek westerse blik en bespreekt hij in plaats daarvan casussen van over de hele wereld. Hoe komen trans-identiteiten tot uiting in allerlei verschillende landen, zoals Brazilië, India en Tonga? Wat betekent het om homo te zijn in Zuid-Afrika? Hoe gaan vrouwen in verschillende regionale contexten om met lesbisch zijn?

Michiel Baas licht zijn motivatie voor het ontwikkelen van Queer Planet toe: "Als je bedenkt hoe belangrijk vragen rondom seksuele identiteit zijn voor de samenleving, is het verrassend dat er nog steeds een gebrek is aan vakken die zich richten op LGBTQIA+ gerelateerde onderwerpen. Deze module onderzoekt hoe samenlevingen en culturen over de hele wereld zich bezighouden met categorieën van gender en seksualiteit die te lijken afwijken van de norm."

Daarnaast wordt gekeken naar het potentieel van queer theory om diversiteit en ongelijkheid elders in de samenleving te begrijpen. Wat kunnen we leren over samenlevingen in het algemeen door gender en seksuele diversiteit te bestuderen? Welke allianties zijn mogelijk tussen queer activisten en andere gemarginaliseerde groepen? 

Interdisciplinaire discussies

Naast de hoorcolleges komen studenten met een breed scala aan disciplinaire achtergronden wekelijks samen om teksten uit de sociale en culturele wetenschappen over LGBTQIA+-gerelateerde onderwerpen te lezen en te bespreken. Dit stelt studenten in staat om te reflecteren over hun eigen achtergrond en de manier waarop vraagstukken van gender en seksualiteit worden besproken in hun vakgebied.

Michiel blikt terug op bevindingen van de deelnemers van vorig jaar: "Psychologiestudenten merkten op dat ze binnen hun opleiding meer met het onderwerp zouden kunnen doen, en geneeskundestudenten gaven aan dat ze beter voorbereid willen zijn op contact met patiënten met diverse achtergronden, zowel cultureel als wat betreft gender of seksualiteit. Bèta-studenten doen eerder mee omdat zij een persoonlijke interesse in het onderwerp hebben. Het klaslokaal wordt gezien als een veilige ruimte waar studenten zich vrij kunnen uiten."

De meest waardevolle les, volgens Michiel? 
"Gender, seksualiteit of seksuele identiteit kent wereldwijd ontelbare verschillende sociale en culturele uitingen.

Er is niet één bepaalde manier om homo, lesbisch, trans, queer of non-binaire te zijn. Er is echter niet één samenleving of plaats waar een dergelijk anders-zijn niet bestaat. Het is per slot van rekening een 'queer planet'. Michiel Baas

Meer informatie

De Honours module 'Queer Planet', door het IIS in 2020 ontwikkeld, laat dringende juridische en politieke zorgen achterwege en behandelt de wereld in plaats daarvan als inherent queer.