Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Na 17 jaar aan de RUG te hebben gewerkt, trad Gerda van Roozendaal in september 2022 aan als Head of Studies Interdisciplinair aan het IIS, een plek die haar trok vanwege het unieke en innovatieve onderwijs. Hoe kijkt zij terug op het afgelopen collegejaar en hoe ziet zij de toekomst? ‘De noodzaak voor interdisciplinair onderwijs neemt alleen maar toe.'
Foto Gerda van Roozendaal, Head of Interdisciplinary

Wat houdt dat in, 'Head of Studies Interdisciplinair'?

'Als Head of Interdisciplinary ben ik verantwoordelijk voor de interdisciplinaire leerlijn binnen Bèta-gamma; een driejarig bachelorprogramma waarbij het kerncurriculum gericht is op interdisciplinair denken en studenten daarnaast vakken volgen bij andere studies. Uiteindelijk kunnen ze kiezen uit 21 majoren. Ik ben verantwoordelijk voor de kern van het interdisciplinaire denken en ontwikkelingen in het curriculum. Dat betekent dat ik zorg dat de studenten stapsgewijs toewerken naar de interdisciplinaire eindkwalificaties waaraan ze moeten voldoen aan het einde van hun studie.'

Was interdisciplinariteit ook al iets dat je bezighield voordat je naar het IIS kwam?

'Het heeft altijd mijn aandacht gehad – ik heb het nooit zo interessant gevonden om heel disciplinair te denken. Voordat ik bij het IIS terechtkwam, heb ik 17 jaar bij de opleiding Internationale Betrekkingen van de Rijks Universiteit Groningen gewerkt; eerst als universitair docent, daarna als hoofddocent. En hoewel Internationale Betrekkingen eigenlijk bij uitstek een interdisciplinaire studie is, met wortels in politicologie, sociologie, rechten en talen, was dat meer een multidisciplinair programma. Studenten proefden aan verschillende disciplines en bouwden een zekere basiskennis op ten behoeve van het bestuderen van internationale vraagstukken, maar het integreren van die kennis was niet een heel belangrijk onderdeel, en de nadruk lag minder op het interdisciplinaire denken.

Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar tijdens mijn eigen studie Internationale Betrekkingen werd nog steeds gedacht dat andere actoren dan staten onbelangrijk waren. Het ging vooral over staten en conflicten tussen die staten; niet over politiek gedrag, of over hoe niet-gouvernementele organisaties internationaal opereren. Terwijl ik dat, het zoeken naar waar disciplinaire paden elkaar kruisen, altijd het meest interessant heb gevonden.'

Wat is de waarde van interdisciplinariteit, volgens jou?

'De noodzaak voor interdisciplinair onderwijs neemt toe vanwege de enorme complexiteit van de uitdagingen waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd. Door buiten je eigen wetenschapsgebied over vraagstukken te blijven denken, word je je bewust van de beperkingen en het monoperspectief van je eigen discipline en zie je wat andere disciplines kunnen toevoegen aan het begrijpen van ontwikkelingen en het oplossen van vraagstukken.'

Waarom wilde je voor het IIS werken, wat trok je aan?

'Het hebben van een instituut als het IIS aan de universiteit, dat zelf ook programma’s ontwikkelt met een onderwijslab, is uniek. Het maakt het onderwijs van het IIS innovatief. Meestal staan partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van onderwijs, zoals trainingscentra en toetsdeskundigen, ver van het onderwijs af, waardoor het ingewikkeld is om meerwaarde te halen uit een samenwerking. Hier heb je een ongelooflijk actief onderwijslab, dat publiceert en kan helpen met het ontwikkelen van ideeën en programma’s, letterlijk op dezelfde gang.'

Wat hoop je in de toekomst voor het IIS?

'Ik zou de leerlijnen die te maken hebben met interdisciplinariteit – samenwerken, integratie van verschillende disciplines, kritisch denken en reflectie – nog sterker willen opbouwen in het programma, zodat we studenten afleveren die innovatief kunnen denken, begrijpen dat er verschillen zitten tussen hun eigen positie en perspectief en dat van anderen en tegelijkertijd in staat zijn overeenkomsten te vinden. Daarnaast zou ik graag meer aandacht besteden aan transdisciplinariteit, zodat ook niet-wetenschappelijke actoren – bijvoorbeeld mensen uit het maatschappelijk veld – een rol krijgen in het definiëren en begrijpen van problemen en oplossingen. Ten slotte zou ik graag zien dat er een onderzoekspoot komt, zodat jonge mensen die gegrepen zijn door interdisciplinaire studies ook een kans krijgen om hierin te promoveren. We kunnen bijdragen aan een divers carrièreperspectief. Diversiteit in je eigen werk is, zeker als je een academische carrière aan het opbouwen bent, heel interessant, en het is mooi om een kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek te hebben. Dat gun ik het IIS ook.'