Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies streeft ernaar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en onderschrijft daarbij het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. De urgentie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) is onverminderd hoog. We vinden het daarom belangrijk dat onze studenten hun wetenschappelijke kennis en kunde hiervoor kunnen inzetten door het bundelen van wetenschappelijke perspectieven en het creatief zoeken naar oplossingsrichtingen en impact.
Bron: VN

SDGs in het onderwijs van het IIS

De bacheloropleiding Future Planet Studies is specifiek gericht op de complexe vraagstukken rondom mens en aarde waarbij doelen als klimaatactie, verantwoorde consumptie en productie en duurzame steden en gemeenschappen een belangrijke plek innemen in de opleiding. Voorbeelden van vakken waarin deze thema’s terugkomen zijn Toekomstperspectief voor de Aarde, Energietransities en Kwaliteit van Leven.

Binnen de bacheloropleiding Bèta-gamma worden actuele maatschappelijke vraagstukken behandeld binnen thematische vakken, zoals De Stad, Human(e) AI en Wetenschap in Praktijk.

In het keuze- en honoursonderwijs kunnen alle SDGs aan bod komen, afhankelijk van het gekozen vraagstuk. Bij elk vak staat vermeld aan welke doelen wordt bijgedragen binnen het vak.

Bekijk de website van de Verenigde Naties voor meer informatie over de SDGs.