Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In opdracht van het College van Bestuur ontwikkelt het IIS de UvA-brede minor 'Rethinking Sustainable Societies', gericht op duurzaamheid, met invalshoeken vanuit alle faculteiten. In september 2021 startte het pilotvak 'Rethinking Sustainable Societies: New Perspectives' en in januari 2022 begint pilotvak 'Rethinking Sustainable Societies: Urban Lab' in samenwerking met Gemeente Amsterdam. Met nieuwe inzichten en een hands-on aanpak willen we studenten de juiste handvatten geven om te werken aan een duurzame wereld. Daarnaast zullen twee minors ontwikkeld vanuit de opleiding Future Planet Studies beschikbaar worden voor alle UvA-studenten: 'Sustainable Food Systems' en 'Global Water Challenges'. De beoogde start van alle drie de minors is september 2022.

Eerste editie Urban Lab bijna van start 

Urgent ingrijpen op klimaatverandering en ecocide is noodzakelijk, maar structurele veranderingen zijn tot nu toe uitgebleven. Daarom gaan studenten in het vak Rethinking Sustainable Societies: Urban Lab op lokaal niveau intensief aan de slag met een actueel maatschappelijk vraagstuk. In opdracht van Gemeente Amsterdam hebben zij vier weken om een sociaal-inclusief klimaatplan te maken, dat direct invloed heeft op mensen en hun omgeving. 

Impact op lokaal niveau

Dr. Mendel Giezen, docent duurzame stedelijke ontwikkeling en coördinator van het vak, licht toe: “Tijdens het Urban Lab leren studenten over planologische processen in combinatie met Design Thinking en projectmanagement. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende perspectieven en stakeholders, gelijkheid en environmental justice.”

Gemeente Amsterdam wijst verschillende gebieden aan in de stad waarvoor een sociaal-inclusief klimaatplan geschreven moet worden. Aandacht wordt bijvoorbeeld gegeven aan de vraag: op welke wijze kan de stad verduurzaamd worden, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen, behoeften en mogelijkheden van bewoners, de gemeente, winkeliers, Waternet en woningbouwverenigingen? Een behoorlijke puzzel.

Blik op de toekomst

Het vak Urban Lab is onderdeel van de pilot van de nieuwe duurzaamheidsminor Rethinking Sustainable Societies, die studenten van alle UvA-faculteiten vanaf september 2022 kunnen volgen. Het eerste blok van deze minor bestaat uit een vak over de geschiedenis van de klimaatcrisis, ontwikkeld door universitair docent Peter van Dam, waarin nagedacht wordt over de klimaatcrisis vanuit historisch perspectief -als geschiedenis van de planeet en geschiedenis van de mensheid- en hoe de ontwikkeling van de klimaatproblematiek begrepen kan worden. Tegelijkertijd wordt het vak Rethinking Sustainable Societies: New Perspectives gevolgd, dat de verbinding maakt met andere, actuele perspectieven op duurzaamheid.

In blok twee kunnen studenten kiezen uit verschillende keuzevakken. De minor wordt afgerond met het Urban Lab, waarin studenten in een Pressure Cooker-format in vier weken hun opgedane kennis in de praktijk brengen door middel van een concrete opdracht van een externe partij.

Meer informatie

Inschrijving voor het Urban Lab dat van start gaat in januari 2022 is helaas niet meer mogelijk. Bij vragen over de nieuwe minor of het vak Rethinking Sustainable Societies: Urban Lab, neem contact op met coördinator dr. Mendel Giezen.

Dr. M. (Mendel) Giezen

Universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur