Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Voor het IIS Honoursvak ‘Nationaal Park Amsterdam: de ecologie van de stad’ doken studenten in de theorie en praktijk rondom stadsnatuur. Als eindproduct schreven de studenten een (groene) toekomstvisie voor de stad Amsterdam in 2037. Deze bundel overhandigden zij op dinsdag 28 juni aan Ton Denters, ecologisch strateeg bij de Gemeente Amsterdam. Dit deden zij op een passende locatie: Anna’s Tuin en Ruigte, gelegen op de Science Park campus. Een mooi voorbeeld van hoe verweven natuur kan zijn in een stedelijke omgeving.
Ton en Eva

Verschillende invullingen worden gegeven aan de opdracht een visie te delen. Waar de ene student een gedicht schrijft of schilderij creëert waarin allerlei aspecten van haar toekomstbeeld terugkomen in beeld, kiest de ander voor een concreter voorstel door bijvoorbeeld een groot deel van alle parkeerplaatsen in de buitenruimte te vergroenen. Een snelle rekensom levert het resultaat op van een oppervlakte dat vrij kan komen ter grootte van drie maal het Vondelpark.

Het bebouwen van gebouwen

De lijst van redenen om bewust te kiezen voor een groenere omgeving is lang. Naast een groter geluksgevoel dat wordt ervaren door de bewoners, is er ook praktisch profijt wat betreft klimaatadaptatie (verkoeling in tijden van hitte en het vergroten van weerbaarheid bij hevige regenbuien) en het vergroten van de biodiversiteit. Ook liggen er dromen over agrarische opbrengsten en ‘vertical farming’, oftewel het bebouwen van gebouwen. Mooi bijkomstig voordeel hierbij is dat er landbouwgrond buiten de stad beschikbaar zou kunnen komen voor wilde en oorspronkelijke natuur.

Van stenen woestijn naar groene oase

Het vak zorgt ook voor een nieuwe blik op bekende taferelen. Zo vraagt één student zich af of de stenen pleinen in Amsterdam-Oost niet in potentie groene oases kunnen zijn? Omdat veel scholen nabij liggen zou groen op deze plekken goed kunnen bijdragen aan de connectie die kinderen voelen met natuur en een impuls kunnen geven aan het buitenspeelplezier. Op termijn leidt dit hopelijk weer tot een hogere waardering van natuur, en daarmee conservering.

Inspiratie uit Parijs

Bladerend door de bundel komen veel ideeën voorbij: Ruimte creëren voor groen door kieren en gaten opzettelijk hiervoor leeg te laten of inspiratie halen uit de groene stroken van Parijs. Één student reflecteert op een eigen ervaring waar hij de bomen in zijn buurt echt miste nadat ze gekapt waren en onderstreept o.a. dat er ruimte gegeven kan worden aan burgerinitiatieven om zelf bomen aan te planten. Of wat dacht je van een bewustwordingscampagne voor het belang van groen en de niet-menselijke bewoners van de stad? De essays van de studenten omvatten stuk voor stuk inzichten over de beleving van groen en hoe hiermee om kan worden gegaan. Er zijn er belangrijke vragen om mee te nemen in de afwegingen: Hoe het groen te verdelen, toegankelijke kennis beschikbaar te maken en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen? Al met al een mooie bundel van verfrissende blikken verenigd.  

Vakinformatie

Het vak ‘Nationaal Park Amsterdam: de ecologie van de stad’ is een Honoursmodule van het IIS, gegeven in semester 2, collegejaar 2021-2022. Voor meer informatie neem contact op met coördinator Joris Buijs via J.J.W.Buis@uva.nl.

Anna's Tuin en Ruigte
Ton en Eva
Ton en Joris
Anna's Tuin en Ruigte
Anna's Tuin en Ruigte