Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In dit jaaroverzicht vind u onder andere onze Strategische Agenda, gericht op het vormgeven van maatschappelijke transities, met bijbehorende concrete onderwijsprojecten. Daarnaast een update van ons wisselende en actuele aanbod UvA-brede keuzevakken en Honoursmodules. Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies is betrokken (geweest) bij opleidingen in ontwikkeling, in samenwerking met andere faculteiten van de UvA, en geeft op verschillende manieren invulling aan het thema duurzaamheid. Zo ontwikkelden wij in opdracht van het College van Bestuur een Minor, schreven wij in samenwerking met het Teaching & Learning Centre een Duurzaamheidsbeurs uit voor docenten en hadden we een thema-editie van onze Create a Course Challenge. Ook is er nieuws vanuit onze opleidingen, twee nieuwe publicaties en meer!

Introductie

Amsterdam, oktober 2021

Beste mensen,

Het was een bizar coronajaar waarin ongekende prestaties zijn neergezet door studenten, docenten en het hele instituut. Het ondenkbare werd ineens mogelijk: al het onderwijs ging online en we leerden tools kennen waarmee we contact op afstand probeerden te optimaliseren. Maar des te meer werd ook duidelijk dat fysieke ontmoetingen in het onderwijs en in ons werk onvervangbaar en van onschatbare waarde zijn. Nu hybride onderwijs en werken tot het nieuwe normaal behoren, moeten we het gesprek aangaan over een goede balans tussen on- en offline. Niet alleen het intellect, maar ook wat ons emotionele kracht en binding geeft nemen wij mee in die afweging.

Je zou misschien verwachten dat mensen in tijden van crisis geen tijd of behoefte hebben aan (verdere) onderwijsvernieuwing. Het tegendeel blijkt waar, zo valt ook uit dit overzicht op te maken, want het IIS heeft niet stilgezeten. Het leek som juist te werken als lichtpunt om samen met anderen aan de toekomst te werken. Er zijn in 2020-2021 wonderbaarlijk veel plannen gemaakt en projecten gestart, met de Strategische Agenda als krachtige katalysator. Ook bleven we anderen bij hun onderwijsinitiatieven inspireren en faciliteren met kennisdeling en ondersteuning. Het UvA-brede keuzeonderwijs bleek weer een waardevolle mogelijkheid snel in te spelen op actuele vraagstukken, waardoor Esther Quaedackers meteen in september 2020 het nieuwe keuzevak Pandemic voor alle studenten van de UvA kon aanbieden. Een daverend succes! Dit en meer vind je terug in ons overzicht 2020-2021.

Lucy Wenting, algemeen directeur IIS
Luca Bertolini, wetenschappelijk directeur IIS

Strategische Agenda: van idealen naar werkelijkheid

In het onderwijs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies staat inter- en transdisciplinariteit op de voorgrond. Hierbinnen zal de komende jaren een bijzondere focus liggen op het vormgeven van maatschappelijke transities.

De Strategische Agenda 2021-2026 is gericht op het opleiden van de toekomstige generatie academici om te werken aan urgente en complexe vraagstukken binnen onze samenleving. Denk hierbij aan de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen, toegankelijke gezondheidszorg, een rechtvaardige stad of inclusieve digitalisering. Dit soort vraagstukken zijn sterk verankerd in bestaande maatschappelijke structuren en instituties en vragen om fundamentele wijzigingen in het denken en handelen. Deze wijzigingen noemen we maatschappelijke transities en kunnen systeembrede weerstand, ongelijkheid en instabiliteit oproepen. Wij ontwikkelen onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en een juiste houding meekrijgen om deze veranderingsprocessen te analyseren, initiëren en faciliteren.

Onze studenten nemen straks het roer over van de huidige generatie. Veel van deze jongeren willen leidinggeven aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld, en verlangen van hun universiteit dat deze samen met hen het voortouw hierin neemt (zie ook: Inspiring Generations UvA 2021). Als IIS werken we in co-creatie met studenten, docenten en maatschappelijke organisaties om hiervoor de juiste begeleiding te bieden. We willen studenten instrumenten geven om hun idealen om te zetten in werkelijkheid.

"Dankzij de ontvangen IIS-beurs Projectvaardigheden konden we het gewenste interdisciplinaire aspect binnen het vak Big Questions in Time handen en voeten geven. Hoe kun je vanuit verschillende disciplines zo goed mogelijk samenwerken? Welke skills heb je hiervoor nodig en hoe verdeel je de taken onderling? We hebben fantastische workshops gekregen van het IIS met veel voorbeelden uit de praktijk. Hier hebben we veel inspiratie uitgehaald en verschillende interdisciplinaire werkvormen zijn met succes geïntegreerd."

Anco Lankreijer, Docent en Tutor, Amsterdam University College

“Naast mogelijkheden confronteert digitalisering ons ook met nieuwe problemen. Bij de nieuwe interfacultaire bacheloropleiding Computational Social Science worden studenten opgeleid om zelf duurzame digitale interventies te ontwikkelen. Dankzij de kennis en ervaring van het IIS hebben we een zeer gedurfd en didactisch innovatief programma ontwikkeld. Het panel van beoordelaars was dan ook gecharmeerd door ‘het transdisciplinaire karakter van het programma, de focus op onderzoeksmethoden en -technieken en de ambitie om met deze opleiding reële problemen aan te pakken en op te lossen.’ Dit was zonder het IIS niet gelukt.”  

Eelke Heemskerk, Universitair Hoofddocent Politicologie, UvA

“Als opdrachtgever heb ik nu een aantal keer met het vak Placemaking meegedraaid. Design Thinking is hierbij een belangrijke methode om de studenten uit te dagen met het vraagstuk aan de slag te gaan. Dat levert heel creatieve en innovatieve oplossingen op. Ik merk vanuit mijn werk dat vraagstukken steeds complexer worden en dat geldt niet alleen voor vastgoed. Design Thinking en interdisciplinair werken vergroot niet alleen het creatief vermogen, er ontstaat ook een bepaalde energie in de groep waardoor zowel de studenten als ikzelf gemotiveerd raken.” 

Femke Kamp, Beleidsmedewerker team Vastgoed, Universiteit van Amsterdam

Overige highlights 2020-2021
 • Dynamische Cookers

  Naast de reguliere Pressure Cooker, een werkvorm waarin studenten aan een concreet vraagstuk werken volgens de Design Thinking-methode, zijn een online en hybride vorm ontwikkeld. In het eerste semester van 2020 implementeerden zes opleidingen (o.a. bij FMG, FEB en FNWI) de werkvorm binnen hun onderwijs voor ruim 300 studenten.

  Lees meer

 • UvA-Breed keuzevak

  Met de ‘tweede golf’ in aantocht startte in september 2020 het IIS-keuzevak Pandemic. Bij uitstek een
  interdisciplinair vak omdat inzichten, zowel actueel als historisch, uit verschillende vakgebieden noodzakelijk zijn om virusuitbraken te duiden én in perspectief te plaatsen. Gedurende 14 weken werd op verschillende schaalniveaus naar pandemieën gekeken waaraan niet alleen UvA-wetenschappers hun bijdrage leverden, maar ook experts van buiten de UvA, zoals viroloog Marion Koopmans.

  Lees meer

 • Opleidingen in ontwikkeling

  Het IIS is betrokken bij de ontwikkeling van diverse nieuwe interdisciplinaire opleidingen in een adviserende, uitvoerende en/of faciliterende rol. 

  Bachelors

  • Humanities in Context (FGw) - een opleiding met een focus op maatschappelijke veranderingen en problemen, waarbij de geesteswetenschappen een cruciale rol hebben. Start: 2022. 
  • Computational Social Sciences (FMG) - een opleiding rondom sociale, politieke, culturele en technologische dimensies van digitale transformaties. Start: 2022. 
  • Science & Design (FNWI) - een opleiding waarin natuurwetenschappelijke kennis, onderzoek en vaardigheden op het gebied van modelleren, ontwerpen en experimenteren centraal staan, in de context van maatschappelijke transities. Start: 2023. 

  Masters

  • Decision Making - een interdisciplinair programma rondom het nemen van beslissingen voor complexe problemen op grond van data.  
  • Het IIS faciliteert twee verkenningen (FMG/FdR/FEB-breed en FNWI-breed) naar de behoefte aan en mogelijkheden voor een master op het gebied van duurzaamheid.   
 • Nieuws vanuit de IIS-opleidingen

  Bèta-gamma  
  In navolging van UvA Research Priority Area Human(e) AI heeft Bèta-gamma in 2020-2021 voor het eerst het interdisciplinaire vak Human(e) AI in het programma opgenomen. Studenten leren over de ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie. In groepsverband werken ze aan een zelfgekozen casus waarin de maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen duidelijk wordt en de betrokken disciplines zichtbaar. 

  Forensic Science 
  In samenwerking met het Co van Ledden Hulsebosch Centrum heeft Forensic Science in 2021 een succesvolle internationale lezingenserie gelanceerd: Crossing Forensic Borders. Verschillende academische forensische instituten presenteerden hun onderzoek en onderwijsprogramma’s. Naast het opdoen van kennis bouwden studenten ook aan hun netwerk. 

  Brain and Cognitive Sciences 
  Wederom wist de opleiding Brain and Cognitive Sciences een succesvolle ABC Summer School te organiseren, deze keer onder leiding van prof. dr. Henkjan Honing. Maar liefst 74 deelnemers uit 15 verschillende landen verdiepten zich in het thema van 2021: Muzikaliteit!

  Future Planet Studies 
  FPS-alumni Daan Disco en Jesse Schoenmakers hebben verschillende podcastafleveringen gemaakt om nieuwe en huidige studenten te inspireren. Ze onderzoeken het begrip duurzaamheid, spreken alumni over hun beroepskeuze en verkennen hoe de keuzeruimte binnen het programma goed kan worden ingevuld. Najaar 2021 schoten ze een alumnivideo, zie hieronder.

Het moment van schrijven en publicatie: najaar 2021.